Sævik – Kings Bay, Kings Cross

Det verkar finnas några olika grenar av familjen Sævik inom det norska fisket. Dels har vi de tre bröder Sævik, Petter Jon Sævik, Bjørn Sævik och Johnny Sævik som äger företaget Kings Bay AS på Rimøy i Leinøy som beställt den stora trålaren och snörpvadsbåten Kings Bay på 3 900 ton. Kings Bay är systerfartyg till Eros som ägs av Eros AS som i sin tur kontrolleras av familjen Eggesbø. En äldre Kings Bay med numret M 21HØ på 2 574 ton finns idag och den står på en del sajter som ägd av Knut Sævik, sannolikt far till de tre bröderna.

Kings Bay AS är tillsammans med Eros AS och Smaragd AS ägare av Herøybas DA (de äger 33,33% var) och delägare i Herøybas AS. Herøybas DA äger för sin del den kombinerade trålaren och snörpvadsbåten M 620HØ Herøy på 1 914 ton. Smaragd AS (familjen Smådal) äger för sin del båten M 64HØ Smaragd, en snörpvadsbåt på 1 775 ton som fiskar lodda, kolmule, sill, makrill och hästmakrill (taggmakrill).

I Leinøy och Fosnavåg finns en rad andra företag som kontrolleras av vad som verkar var en annan gren av familjen Sævik. Dessa företag är Evo Holding AS (Oddvar Sævik med barnen Evelyn Sævik och Oddbjørn Sævik), Ozo Invest AS (syskonen Tone Sævik och Gro Sævik) och Zeta AS. Zeta AS ägs till 47,58% av Harald Dagfinn Sævik och hans barn Tone Sævik och Gro Sævik och till 25% av Oddvar Sævik, bror till Harald Dagfinn Sævik, och hans två barn. Gemensam nämnare är också Per Norvald Sperre som också sitter i styrelsen för en rad företag som ägs av familjen Strand förutom de tre just nämnda Sævikföretagen. Familjen Remøy, närmare bestämt Petter Inge Remøy och han syster Åsfrid Helen Remøy äger 25% av Zeta AS. Såväl Evo Holding, Ozo Invest och Zeta AS hade ingen omsättning år 2011. Zeta äger eller ägde fiskebåten Zeta.

Ett tredje företag som ägs av personer med namnet Sævik är Kings Cross AS i Bølandet som ägs av Rita Christina Sævik. I styrelsen sitter också hennes mor Bodil Inger Sævik. Rita Christina Sævik är också delägare i Ervik & Sævik AS tillsamman med Espen Ervik och i Venus Invest AS tillsammans med sin far Harold Magne Sævik.  Espen Ervik kan var släkt med andra som har samma efternamn och äger en rad olika fiskeriföretag och båtar. Kings Cross AS äger trålaren och snörpvadsbåten M 20HØ Kings Cross på 1 590 ton. Ervik & Sævik äger för sin del snörpvadsbåten M 150HØ Christina E på 3 526 ton.

En annan gren av familjen, Kåre Sævik och sönerna Rune Sævik och Yngve Sævik, äger snörpvadsbåten M 72HØ Sævikson på 1 211 ton via bolaget Sævikson AS. Man är också ägare av 50% i företaget Havøy Kystfiske AS.

Ytterligare en Sævik är Per Rolf Sævik, tidigare stortingsledamot, som bland annat äger det stora offshoreföretaget Havila Shipping ASA med en lång rad dotterbolag och över 600 anställda. Moderbolag för hela Havila-koncernen är dock Havila AS. Några fiskebåtar hittar jag inte i den företagsgruppen, men det kan ju finnas ändå.

Ytterligare en gren av familjen Sævik är ägare av minst en fiskebåt. Det handlar M 27VD Sæbjørn är en pelagisk trålare och snörpvadsbåt på 1 742 ton som ägs av företaget AS Sæbjørn som i sin tur ägs av ett antal holdingbolag som ägs av Kjell Sævik, Bjørn Sævik och Knut Arne Vik. AS Sæbjørn har två dotterbolag, Vartdal Verksted AS och Vartdal Eigedom AS.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!