Många miljövänner är förvirrade när det gäller fiske

Det gäller exempelvis Mark Klamberg och hans referens till Isabella Lövins omtalade och omskakande bok ”Tyst hav”. Problemet med det hela är att de ofta sker sammanblandningar för att folk vet för lite om fiske (gäller också Lövin). Lövins bok handlar om att fisken håller på att fiskas ut eller är utfiskad, vilket är riktigt på många håll i världen, men fel när det gäller andra ställen.

Ingen anser exempelvis att torsken är allvarligt hotad för närvarande i nordiska farvatten (västerhavet är väl undantaget, men där är det ju inte främst frågan om fiske från danskar och svenskar). Det finns dock anledning till att fiska försiktigt efter torsk. Samtidigt hänvisar Lövin i sin bok hela tiden till de stora svenska svenska fiskebåtarna, såna som Astrid, Torön och Polar. Men dessa båtar fiskar inte torsk (som tidigare ansågs hotad) utan framförallt skarpsill och sill i vatten där dessa inte på något sätt är hotade. Isabella Lövin har sålunda förvirrat debatten å det rejälaste. Inte heller använder dessa båtar bottentrål, utan istället flyttrål och/eller snörpvad.

De som använder bottentrål är framförallt mindre båtar som fiskar efter torsk, plattfisk, havskräfta och räka. På senare år har skett ett stort utvecklingsarbete när det gäller bottentrål som innebär att de skadar mindre än tidigare och dessutom att man kan skilja ifrån det man inte vill ha när man fiskar efter exempelvis räkor. Det finns också olika typer av bottentrålar där den typen som skadar mest är så kallade bomtrålar med bommar som spänner ut trålen och som används i stort sett enbart vid fiske av plattfisk som rödspätta, piggvar och sjötunga.

Bottentrål

Bottentrål

Min uppfattning är att Greenpeace helt klart överdriver skadeverkningarna av bottentrålning på Fladen och Middelgrund. Genom att göra detta förvirrar de debatten och gör det svårare att ha en vettig diskussion om fisket i Sverige genom att en dialog med fiskare utesluts. Kanske vore det bättre om Greeenpeace agerat i samråd och dialog med yrkesfiskarna. Jag lovar, det går att prata med fiskare också.

Men helt sant är förstås att bottentrål är det fiskeredskap som orsakar de värsta skadorna på naturen av de olika fiskeredskap som brukar användas I Sverige, så fiskarna borde kanske ockspå funder på om de inte kan använd andra typer av redskap istället, som exempelvis snurrevad och skäddegarn. Med en dialog med yrkesfiskarna kanske en sådan lösning varit en framkomlig väg. Och fiskarna själva borde kanske fundera på att gå över till andra redskap, så behöver de inte vara oroliga för att redskapen ska förstöras av stenen som Greenpeace lagt ut (och som jag inte har så mycket mot).

Men Lövins bok har faktiskt absolut inget med diskussionen om Fladen och Middelgrund att göra. Mark Klamberg är ute och cyklar där.

Intressant?
Bloggat: Maria Ferm1, 2, Life of Avlo, Alliansfritt1, 2, JJ, Röda Malmö,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, AB1, 2, 3, 4, SvD, EB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerad på Svensson-bloggen 2009.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Många miljövänner är förvirrade när det gäller fiske”

Kommentarer är stängda.