Miljövänligare fiske – allt färre fiskare

Det svenska fisket förändras. Antalet yrkesfiskare blir allt färre för varje år som går. Bara under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige.

-Detta är en konsekvens av rationaliseringar inom fisket, problem med lönsamhet och att vissa fiskbestånd blir allt mindre, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten. Vår förhoppning är att de insatser som den nya Havs- och vattenmyndigheten gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt.

-Detta är en konsekvens av rationaliseringar inom fisket, problem med lönsamhet och att vissa fiskbestånd blir allt mindre, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten. Vår förhoppning är att de insatser som den nya Havs- och vattenmyndigheten gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt.

När Havs- och vattenmyndigheten beslutar om yrkesfiskelicenser utgår man från de fiskekvoter som Sverige har tilldelats av EU. Vid varje nyetablering tas också nationell hänsyn, där myndigheten bedömer huruvida det finns ett biologiskt utrymme.

-Vi måste försäkra oss om att fiskebestånden tål mer fiske innan vi utfärdar licenserna. Allt fiske ska ske på ekologiskt hållbara villkor, säger Inger Dahlgren.

Samtidigt som antalet yrkesfiskare minskar verkar det också som om fisket blir allt miljövänligare. I vilket fall som helst så ökar efterfrågan på miljömärkt fisk. Allt fler konsumenter köper och efterfrågar miljömärkt fisk men få är medvetna om varför miljömärkt fisk är bra. Nyligen släpptes den första globala studien om Marine Stewardship Council:s (MSC) miljömärkning och dess effekter på havet och fisken.

Det senaste året har MSC noterat en ökad efterfrågan på sin miljömärkning. Antalet MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter på den svenska marknaden har fördubblats.  Allt fler livsmedelsföretag väljer att köpa miljömärkt fisk och fler fiskare än någonsin väljer att bli certifierade av MSC. Under det gångna året beslutade exempelvis matvarujätten McDonalds i Europa att certifiera sig enligt MSC:s spårbarhetsstandard. I Sverige serverar de endast MSC-certifierad torsk från Östersjön.

Nyligen lanserades den första globala oberoende studien om vilka effekter som miljömärkningen har på havet och fisken. De undersökta fiskena finns över hela världen. Från Hjälmaren till Sydafrika och Alaska.

– Rapporten visar på tydliga förbättringar. Bland annat har mängden bifångst minskat kraftigt. En annan effekt är att flera marina skyddade områden har skapats som en följd av certifieringen, säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC i Östersjöregionen.

Bifångster är ett vanligt problem inom yrkesfisket och är sådant som fiskebåtar drar upp av misstag. Det kan handla om fisk som inte ska fångas, men det är också vanligt att fåglar fastnar i näten.
Hjälmarens MSC-certifierade gösfiske har bidragit till att gösbeståndet i sjön ökat kraftigt. En av orsakerna till det ökade gösbeståndet är fiskarnas initiativ att inte fiska gös under en viss storlek. På grund av framgången i Hjälmaren valde Fiskeriverket senare att införa samma storleksregler på gösfisket i Mälaren.

Rapporten visar också att 83 procent av den MSC-certifierade fiskeverksamheten med god marginal låter så mycket fisk finnas kvar i vattnet att den utan problem kan finnas kvar och fortsätta föröka sig. Något som mindre än hälften av det ocertifierade fisket gör.

– Fisk är gott och nyttigt. På MSC har vi ett mål om att alla ska kunna äta fisk så obehindrat som möjligt. Både i dag och i framtiden. På så vis gynnar MSC både miljön i havet, yrkesfiskare, sportfiskare, företag som säljer fisk och vi som tycker om att äta fisk, säger Minna Epps.

Svensson/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svenssonbloggen 201208.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!