Minskade räkkvoter, minskade torskkvoter och förbud mot ålfiske

Fisket och fisken i Västerhavet har problem. Många olika bestånd av skaldjur och fisk är överfiskade eller sällsynta av andra skäl. Det sistnämnda gäller ålen som minskat katastrofalt i hela världen utan att nån riktigt vet anledningen till det. Därför vill Fiskeriverket införa totalt ålfiskeförbud på Västkusten från och med 2012. För min del tycker jag att ett ålfiskeförbud borde införts för länge sen.

När det gäller torskfisket i Kattegatt så stoppas fisket helt under lekperioden 2012 och kvoten i Kattegatt halveras för 2011. Förändringarna som man nu kommit överens om inom EU berör inte Östersjön där det finns en överenskommelse sen tidigare.  I Västerhavet, dvs Nordsjön och Skagerak minskas samtidigt räkkvoterna med 15% medan kvoterna för havskräfta förblir oförändrade. Troligen innebär de minskade räkkvoterna att priserna på räkor får sig en skjut uppåt.

Dessa minskningar av kvoter och förbud mot fiske handlar om fiske som bedrivs av små båtar som fiskar med bottentrål, garn och burar. De stora svenska fiskebåtarna som fiskar efter pelagisk fisk som sill, skarpsill, makrill, tobis etc med flyttrål eller snörpvad berörs inte alls.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!