Miljömärkt fiske efter kolja

Kolja

Det är Danska Fiskares Producent Organisation (DFPO) som står bakom initiativet att granska det danska fisket enligt MSC:s miljöstandard för ett uthålligt och välskött fiske. Igår blev fisket efter kolja MSC-certifierat. DFPO:s mål är att få alla sina fisken engagerade i MSC programmet innan årets slut. Med koljan i hamn är tre fjärdedelar av deras fisken MSC-certifierade.

– Ett mycket ambitiöst mål som ger hopp för hållbart fiske i vår närmiljö. Koljan är en av de sista i en rad av olika fiskarter som DFPO låtit granska enligt MSC:s miljöstandard och som uppnått certifiering, säger Minna Epps, verksamhetschef, MSC östersjöområdet.

Danskarna ligger i en klass för sig. På bara tre år har DFPO granskat sex fisken och hittills lyckats få sina fisken av sjötunga, sej och rödspätta i Nordsjön samt torskfisket i östra Östersjön MSC-certifierade.

Det är ett tufft jobb att få sitt fiske certifierat, det granskas in i minsta detalj. Granskningen görs av ett fristående granskningsföretag och processen är transparant. Fakta som ska upp på bordet kan till exempel vara vetenskapliga bevis för att de olika fångstmetoderna som används inte stör ekosystemet. Fisken i Atlanten måste även följa de vetenskapliga råd för kommersiellt utnyttjande av fiskbestånd i Nordsjön som Internationella rådet för havsforskning (ICES) ger.

– Vi är glada och stolta över att ännu ett av våra fisken har levt upp till MSC:s standard och mött kraven och därmed visat sig vara hållbart. Detta visar att vårt engagemang för att säkra både dagens och framtida fiskbestånd är värt besväret, och vi hoppas att konsumenterna kommer att bidra genom att göra sunda val i fiskdisken också, säger Kurt S. Madsen, ordförande i DFPO.

Fisket av kolja sker i Nordsjön och Skagerack. Den danska flottan fångar cirka 2 400 ton kolja av EU:s årliga kvot för kolja som har satts till 41 575 ton för 2012. Koljan säljs kyld, fryst och filead främst till England, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

Fisket av kolja i Danmark bedrivs med bottentrål, garn av olika typ, snurrevad och backor (långrev). Det är för mycket helt obegripligt hur fiske med bottentrål kan få någon from av miljömärkning. En sak är qtt fisket inte utrotar koljan, men bottentrålning är aldrig miljövänligt i det stora hela. Kanske måste man ifrågasätta MSC-certifiering som miljömärkning. För certifierar man bottentrålning så är det knappast frågan om miljömärkning. Annat är det förstås med garnfiske, snurrevad och backor.

Fakta om Kolja

Kolja (Melanogrammus aeglefinus) hör till familjen torskfiskar. Det är en bottenlevande art som vanligen lever på 40 till 130 meters djup, men kan gå så djupt ner som 450 meter. Den föredrar svala vatten mellan 0-20 °C och förekommer mest längs Europas kuster, från Biscayabukten i söder, upp längs Skandinaviens nordsjökuster och ännu längre norr ut. För fisket är koljan av mycket stor betydelse. I handeln förekommer koljan huvudsakligen som färsk, men även som rökt. Köttet är i smak och utseende väldigt lik torsk.

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

MSC/Svensson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 20120809.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!