Miljöcertifiering av fiske ifrågasätts

MSC

Den så kallade MSC-märkningen som sköts av Marine Stewardship Council har som mål att certifiera hållbart fiske. Men enligt ett tyskt forskarlag så finns det MSC-märkning även på fiske på överexploaterade fiskbestånd. Hela 31% av det MSC-märkta fisket sker enligt de tyska forskarna på bestånd som är överfiskade och därför borde det inte vara certifierat som hållbart fiske.

Enligt forskarna så är orsaken till felaktiga MSC-certifikat att de delas ut alltför lättvindigt och frikostigt. Detta anses i sin tur bero att det är fiskerinäringen som bekostar själva certifieringsprocessen. Det är sådant som bäddar för korruption.

Certifierade fisken i Sverige är:

Och ett fiske som granskas är:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 201205.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!