Danskt tjuvfiske på svenskt vatten

Enligt Greenpeace så tjuvfiskar ett antal danska fiskebåtar på svenska vatten och i ett område där trålfiskeförbud råder. Trots detta så fiskar de danska fiskarna från Gilleleje med bottentrål i det aktuella området:

För att skydda den akut hotade Kattegattorskens lek- och uppväxtområden stängde Danmark och Sverige gemensamt ett stort havsområde i Kattegatt för allt fiske den 1 januari 2009. Området är indelat i fyra zoner varav en där det är helt förbjudet att fiska året runt. Det är i just detta område som Greenpeace har kunnat dokumentera ett intensivt illegalt fiske. Förutom att det dokumenterade svartfisket underminerar försöken att rädda Kattegattorsken, saboterar det även forskarnas möjligheter att vetenskapligt utvärdera nyttan av marina reservat stängda för fiske som verktyg i fiskeriförvaltningen.

I huvudsak är det fartyg från fiskehamnen Gilleleje på Själlands nordspets som fiskat i det stängda området. Greenpeace har bildbevis på att tre Gilleleje-fartyg och ett annat fartyg har trålat i området. Fem av de sex danska skeppen som Greenpeace placerade spårningsutrustning på rörde sig också systematiskt i det stängda området under många timmar i mycket låga hastigheter och tjuvfiskade därmed med största sannolikhet.

Bottentrålning vid så kallat demersalt fiske efter torskfisk, plattfisk etc sker i allmänhet med mindre båtar än de båtar som fiskar pelagiskt med snörpvad eller flyttrål efter skarpsill, sill, tobis och makrill. Det är därför naturligt att många av de båtar som Greenpeace tagit med misstänkt trålfiske i det aktuella området är små båtar med en längd understigande 15 meter:

De båtar som Greenpeace placerat spårningsutrustning på är alla under 15 meter. Båtar över 15 meter måste ha Vessel monitoring system (VMS), vilket gör att de kan spåras elektroniskt av fiskerikontrollen. De mindre båtarna är alltså helt obevakade. VMS:en hindrar dock inte de större båtarna från att tjuvfiska. Enligt den svenska kustbevakningen togs ett flertal danska fiskefartyg i juni på bar gärning i förbudsområdet. I samtal med kustbevakningen får vi bilden av ett kontinuerligt svartfiske bekräftad, samtidigt som det uttrycks en frustration över att man inte lyckas ta fast fler svartfiskare.

Det är alltså så att det också är lättare att tjuvfiska med mindre båtar. Greenpeace föreslår som åtgärd mot detta tjuvfiske att övervakningen av de skyddade områdena måste öka samt att tjuvfiskare helt bör bli av med rätten att fiska. Det finns en stor överkapacitet i världens fiskeflottor och kanske vore det en bra idé om de som inte följer reglerna var de som fick sina fartyg skrotade först.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!