Innehållslöst försvar av yrkesfisket

Henrik Svenberg, ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) har skrivit en i stort sett innhålllsös debattartikel i GP om fisket. Han är ju förmodligen en kunnig man på området och då är det verkligen förvånande att han skriver en artikel full med lösa påståenden och faktauppgifter utan källor. Artikeln saknar i stort sett hänvisningar till den forskning han påstår finns:

Havsmiljöinstitutet och Isabella Lövin tycker nu att trålfisket skulle förbjudas i Kattegatt och pekar på att situationen i Öresund är mycket bättre för där är trålning förbjuden. Torsken stannar inte i Öresund enbart i förhoppningen om att inte bli trålfångad, utan för att andra förhållanden, som födotillgång, havsbotten, temperatur och strömmar är gynnsamma.

Havsmiljöinstitutet och Isabella Lövin har som grund för sina uppfattningar en enskild forskarrapport. Andra rapporter finns som påvisar brister i dessa uppfattningar. En ledande forskare vid norska havsforskningsinstitutet vid namn Svein Lökkeborg har till exempel i en rapport till FAO skrivit att det är svårt att dra några slutsatser om trålningens negativa effekter för havsbottnen. Att jämföra Öresund och Kattegatt är inte relevant, eftersom det är just två olika områden.

Trålfisket efter torsk i Kattegatt är faktiskt i praktiken redan stoppat efter överenskommelse mellan Sverige och Danmark om skyddade områden för torskens lek. Att det tyska fisket fortsätter där är en annan historia. Stora delar av Kattegatt har för övrigt en sådan bottenbeskaffenhet att det inte går att tråla där.

Svenbergs lama artikel är alltså ett försök till att motverka de fakta som de flesta forskare är överens om:

Vi kan nu konstatera att trenden i Östersjön har vänt och att vi är på väg att få tillbaka torsken framför allt i det så kallade östra beståndet. Det är resultatet av att man de senaste åren följt såväl Internationella Havsforskningsrådets, ICES, rekommendationer som den långsiktiga förvaltningsplanen samtidigt som kontrollen förbättrats betydligt. Därigenom finns förutsättningar att återfå ett rikt torskbestånd i Östersjön.

Om vi tittar på Öresund så har vi där en unik situation främst genom det trålförbud som av sjösäkerhetsskäl funnits sedan 1932. Avkastningen är hög och det finns gott om storvuxen torsk vilket öppnat för ett turbåtsfiske efter torsk samtidigt som det pågår ett lönsamt yrkesfiske med garn.

[…]

I den senaste rådgivningen från ICES som kom för några veckor sedan ser havsforskarna vissa tecken till återhämtning för torskbeståndet i Nordsjön och Skagerrak med bland annat fler lekande fiskar. Trots detta är enligt havsforskarna mängden torsk som dör på grund av fisket alltför hög.

Kvoterna måste skäras ner

ICES anser därför att fångstkvoterna för torsk i Nordsjön och Skagerrak måste skäras ner nästa år för att få långsiktigt hållbara nivåer. Det skall vi se som en möjlighet och om ministrarna följer ICES rekommendationer i höst kanske vi kan se en liknande positiv utveckling som i Östersjöns östra bestånd.

Situationen i Kattegatt är särskilt dyster och från landningar av torsk på 15 000-20 000 ton på 1970-talet är vi nu nere i fångstkvoter på några hundra ton. Det kan jämföras med Öresund som har en tiondel av Kattegatts yta och där man den senaste tiden landat cirka 2500 ton torsk per år. ICES har rekommenderat nollkvoter i Kattegatt sedan 2002 och rapporterar nu att beståndet ligger på sin sämsta nivå någonsin.

Svenbergs artikel lyckas inte med att motsäga den överväldigande koncensus som finns i forskningsvärlden. Den är lam, intetsägande, svamlig och vag. Och Svenberg har uppenbart fel när det gäller torsken i Kattegatt och Skagerak.

Sanningen är nog att Svenbergs artikel är så lam och intetsägande på grund av att han vet att han har fel, men av hänsyn till de mindre fiskebåtarna som bottentrålar efter torsk i Västerhavet så kan han inte skriva annorlunda än han gör. Han och hans organisation vill helt enkelt inte förlora dem som medlemmar.

Jag är klar över och övertygad om att det mesta yrkesfisket i Sverige är vettigt och förmodligen ekologiskt hållbart. Men det gäller inte bottentrålning efter torsk. Därför bör man för att förbättra läget för torsken och en del andra fiskarter införa förbud mot bottentrålning i Kattegatt. Det finns dessutom andra mer miljövänliga sätt att fiska torsk, snurrevad och backefiske exempelvis, som de svenska fiskarna kan byta till om de bara ville. Men det krävs förstås att det finns torsk kvar då.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!