Isabella Lövin ljuger om fisket och fiskimporten i Europa

I SVT:s Rapport går Isabella Lövin till hårt angrepp mot det europeiska fisket och EU:s fiskepolitik. Bland annat säger hon att Europa importerar 60% av den fisk som konsumeras:

Europa importerar 60 procent av den fisk vi konsumerar, vilket innebär att EU:s fiskeripolitik får stor betydelse för fiskebestånd i världen.

-Jag föreslår att samma regler ska gälla för EU:s fiskeflotta oavsett om de fiskar i eller utanför Europa. En annan viktig princip är att man bara får utnyttja ett överskott av fisk.

-När EU:s fiskeflotta fiskar ska det finnas vetenskapliga bevis för att det är ett överskott av fisk som det landets befolkning inte behöver för egen del, säger Isabella Lövin till SVT och tillägger:

-Sedan ska vi bara ha fiskeriavtal med länder som respekterar mänskliga rättigheter där ingen korruption förekommer. I och med det så minskar man ytterligare risken för överfiske.

Siffran på 60% är på ett sätt korrekt, men huvuddelen av fisken som importeras till olika länder i Europa kommer från andra länder i Europa. Så siffran är också falsk. Bara 40% av den europeiska importen kommer från länder utanför Europa:

In 2006, in value terms, 59% of the European imports of fish and fishery products originated from other European countries. Major suppliers were Norway (11%), Denmark (7%), Spain (6%), the Netherlands (5%) and China (4%). Other leading non-European suppliers were the USA (3%), Morocco (3%), Argentina (2%) , Viet Nam (2%) and Chile (1%).

Det betyder att ungefär 75% av av Europas fiskkonsumtion består av fisk fångad i Europa och huvuddelen av resten är räkor som importeras från en rad länder. Dessutom exporteras ungefär hälften så mycket fisk som det importeras. Av denna export går 14% till länder utanför Europa. Europas beroende av fisktillförsel från andra delar av världen förefaller mycket liten om jag ska vara ärlig. Isabella Lövin handskas mycket oförsiktig med sanningen och sprider därmed en falsk bild av fisket och fiskeripolitiken i Europa. När det gäller EU kommer importen av fisk främst från Norge. Men Lövin har förstås rätt när hon hävdar:

Dessutom anser hon att det är helt fel att Europas skattebetalare till största delen står för kostnaderna när det gäller att betala tredje land för stöd och bistånd och för fiskemöjligheten.

-Jag vill att fiskefartygen själva ska betala för tillträdet marknadsmässigt. Jag tror att haven återhämtar sig snabbt. Titta bara på Östersjön där kvoterna nu ökar. Det är viktigt att bygga upp EU:s egna fiskebestånd. Det är globalt oansvarigt att först överfiska egna vatten och sedan hämta fisk och överfiska andras vatten. Jag vet att vi skulle kunna få större fångster i Europa.

Att fiskeföretagen och fiskebåtarna (som det heter, inte fiskefartyg) ska betala för fisket i andra länder och att vi inte ska finansiera det med skattemedel tycker jag är helt rimligt. Samtidigt måste dock utgångspunkten för olika beslut vara korrekta fakta och där brister Lövin klart och tydligt. Sen tror jag inte heller att det mongoliska skeppsregistret är ett så stor problem som hon gör gällande. I alla fall inte i Europa. Det verkar ju funka ungefär som Panama och Liberia. För fisket i Europa har de länderna knappast utgjort nåt problem. När det gäller sjöfarten i stort är det en annan sak.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!