Kvotbaroner – Johansson och Rockall

När det gäller familjen Johanssons etablering i Danmark är den lättare att följa än familjen Rybergs. Även den föregås av införandet av individuella kvoter, ITQ och en rad fartygsköp och försäljningar i Sverige. Något som mannen med guldbyxorna, Leif Johansson på Rörö och hans söner verkade kunna utnyttja maximalt. Det började egentligen med att de sålde fiskhandelsföretaget Astrid Fiskexport AB till danska Werner Larsson Fiskeeksport A/S som i sin tur ägs av nederländska Kennemervis Groep.

Båtaffärerna i Sverige kan följas från 2008. Det året köpte Astrid Fiske AB GG 77 Falken (56 ton) från Sture Johansson med flera i Fiskebäck. 2009 såldes huvuddelen av båten (210/300) till Leif Johansson, Börje Johansson och Thomas Johansson. 2009 köpte Astrid Fiske AB 1/10 av SD 454 Winga II på 56 ton och 30/100 av GG 704 Timor (162 ton). Året efter köpte företaget först 49/100 LL 71 Västingskär (21 ton) och 24/100 i GG 59 Sette Marie (352 ton). Senare köpte också Astrid Fiske AB resten av de nämnda båtarna bara för att sedan sälja dem vidare till Leif Johansson, Börje Johansson och Thomas Johansson. Detsamma skedde 2010 med LL 279 Släggö (19 ton) som sen dessutom såldes vidare till Danafisk HB och fick namnet GG 997 Patmos. Även Timor såldes vidare, i det fallet till Per-Olof  Andreasson och John Andreasson med 45/100 var samt Carl Svensson med 10/100. Båten fick därefter namnet GG 1348 Milton. Alla dessa båtar verka inte finnas idag, förutom Västingskär som sålts till Norge och Falken som Johanssons fortfarande tycks äga.

2009 köpte familjen Johansson också 49/100 i GG 205 Ganthi VIII på 786 ton. Lite senare samma år eller 2010 köpte de resten. 2010 såldes båten vidare till Benis Peche Sarl i Marocko. I internationella register anges ofta familjen Johansson eller Astrid Fiske som ägare. Men det är sannolikt inte fallet. Båten uppges ofta egentligen heta Allotf3, men i registren, även det ryska, går den fortfarande under namnet Ganthi VIII. Enligt nya bilder heter den Allotf III. Båten fiskar i västsahariska vatten och har marockansk flagg.

2012 såldes LL 71 Västingskär av Börje Johansson och Thomas Johansson till familjens nybildade bolag Astrid Pelagic AB och blev GG 71 Västingskär med Rörö som hemmahamn. GG 77 Falken av Fiskebäck blev GG 77 Falken av Rörö med Astrid Pelagic AB som ägare. Även GG 64 Astrid Marie och GG 764 Astrid övertogs av Astrid Pelagic AB. 2013 har GG 64 Astrid Marie sålts till familjen Axelsson i Fiskebäck och ska få namnet GG 158 Sunnanland.

Också i Danmark gav sig familjen Johansson in i en köp och säljkarusell. Båtar köptes för att komma åt kvoter. Kvoterna överfördes på andra båtar och båtar skrotade eller såldes igen. Astrid Fiskeri A/S bildades 2010. De två första båtarna som köptes i Danmark var E 109 Erikke Vad (441 ton) och E 595 Simone Christina (439 ton) som köptes av filialen till Astrid Fiskeri AB i Danmark (det blivande Astrid Fiskeri A/S). Detta skedde år 2010 liksom köpet av L 525 Thingholt (630 ton) och HM 220 Susan Vendelboe (654 ton). 2011 fusionerade den danska verksamheten med verksamheterna bakom E149 Nana Maria (562 ton) och E532 Rockall (1 461 ton). Astrid Fiskeri A/S fick därmed några danska delägare.

E 532 Rockall

E 532 Rockall

Nana Maria såldes snart till Odeskar Fiskeri A/S och blev då AS 850 Odeskar, men har 2013 sålts igen och heter numera L 854 Helle Ronny. Även Susan Vendelboe ska ha sålts och heter enligt Fiskerforum L 415 Stormy. Erikke Vad är såld till Finland där den heter FIN 1122T Laguna och Simone Christina är skrotad. Simone Christina såldes innan dess till Gifico ApS (fiskebäcksfamiljen Claesson). Genom köpen samlade Johansson på sig en hel del kvoter som idag främst är ägda av eller knutna till  Rockall som är en av de 9 stora danska fiskebåtarna som brukar kallas kvotbaroner. Förutom E 532 Rockall äger Astrid Fiskeri A/S idag också L 525 Thingholt (även om en Schmidt står dom delägare på de flesta sajter). Förutom familjen Johansson (som formellt äger det danska bolaget via svenska Astrid Fiske AB) är också Jean Vad Christensen delägare i Astrid Fiskeri A/S.

2010 hade danska Astrid Fiskeri A/S en bruttovinst på 63 miljoner danska kronor, nettovinst på 22 miljoner och tillgångar på 567 miljoner. 2011 var motsvarande siffror 136, 54 och 529 miljoner danska kronor för att 2012 vara 131, 64 och 525. I slutet av 2009 hade svenska Astrid Fiske AB tillgångar på 84 miljoner svenska kronor. Omsättningen 2009 var 46 miljoner och nettovinsten 3. Därefter har Astrid Fiske AB haft två stycken extra långa bokslutsår (18 månader vardera) med omsättning på 87 resp. 124 miljoner och nettovinster på sammanlagt 48 miljoner. Tillgångarna i Astrid Fiske AB var 273 miljoner vid slutet av 2012. Astrid Fiskeri A/S i Danmark uppges ha cirka 15 anställda medan Astrid Fiske AB i Sverige uppges ha haft 22 anställda är 2012.

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid

Familjen Johanssons andra svenska företag, Astrid Pelagic AB, som äger den svenska fiskebåten GG 764 Astrid (705 ton) omsatte 13 miljoner svenska kronor år 2012, gjorde en nettovinst på 7 miljoner och hade tillgångar värda 30 miljoner vid årets slut. Företaget uppges ha noll anställda vilket väl sannolikt betyder att personalen till de båtar man äger hyrs ut av Astrid Fiske AB.

Familjen Johansson har beställt en ny fiskebåt som ska registreras i Danmark, S 764 Astrid. Den är på 2 400 bruttoton och alltså bra mycket större än Rockall. I själva verket den största fiskebåt som en svensk fiskarfamilj ägt och en av de största fiskebåtarna i Danmark. Sannolikt ska den ersätta Rockall och det är väl också troligt att den svenska Astrid säljs i samma veva som den nya Astrid levereras. En leverans som för den delen är mycket försenad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!