Fisket efter torsk, kolja och sej i Nordatlanten

Torsk är den i nordliga farvatten ekonomiskt viktigaste fisken. Även alaska pollock och kolja fiskas till stort värde. Ryssland är det land som har de största kvoterna i europeiska farvatten följt av Norge, Island och EU.

Den totala ryska kvoten av torsk, stillahavstorsk, alaska pollock och kolja var år 2010 2 140 000 ton, den norska kvoten av torsk och kolja 715 000 ton, den isländska 255 000 ton och den totala EU-kvoten 247 000 ton år 2013. Av EU-kvoten innehade Danmark 35 000 ton, Tyskland 27 000 ton, Storbritannien 66 000, Spanien 20 000, Sverige 19 000, Frankrike 21 000 och Polen 22 000. Även Färöarna har egen kvot som inte ingår i EU:s.

Ett fåtal företag innehade huvuddelen av kvoterna:

Andel av rysk kvot av torsk och kolja, europeiska vatten samt ägare av bolaget, 2012

Murmansk Trawl Fleet, 16%, Orlov & Roth
Arkhangelsk Trawl Fleet, 7%, statligt, till salu
Rybprominvest, 4%, Orlov & Roth
Sogra, 3%, Orlov & Roth
Karat-1, 3%, Orlov & Roth
Virma, 3%
Saami, 2%, kollektiv samisk kvot
Alternativa, 2%, Orlov & Roth
Murmanseld, 2%
Vega NPP, 2%

De tio största bolagen kontrollerar 44% av den ryska kvoten av torsk och kolja. Magnus Roth, Vitalij Orlov och deras bolag (Karat, Rybprominvest, Ocean Trawlers etc) kontrollerar cirka 30%. De 40 största företagen kontrollerar 75% av kvoterna.

Andel av norsk kvot, torsk, sej och kolja samt ägare, 2012

Havfisk ASA, 13%, fam. Røkke (tidigare hette företaget Aker Seafoods)
Nergård Havfiske, 7%, fam. Nergård
Prestfjord, 4%, fam. Holmøy
Roaldnes, 3% fam. Roaldsnes
Strand, 3%, fam. Strand
Rosund, 3%, fam. Gjøsund
Andenes, 2%, fam. Haugen
Giske, 2%, fam. Giske, Godø och Risbakk
Ervik, 2%, fam. Ervik och Domstein
Nordnes, 2%, fam. Grimstad, Aarseth och Giske

I Norge kontrollerar de tio största fiskeriföretagen 40% av kvoterna och de 40 största företagen innehar 58%. Fisket i Norge är alltså betydligt småskaligare än i Ryssland även om de allra största företagen kontrollerar ungefär lika stor del. Nån så dominerande fiskeriföretagare som Magnus Roth och Vitalij Orlov finns inte i Norge. Svensken Roth och ryssen Orlov äger därmed som sannolikt är världens största torskfiskekoncern. Klart är också att deras företag Ocean Trawlers är det företag som köper in och säljer mest torsk. 2009 beräknades Ocean Trawlers står för 25% av torskinköpen i Ryssland.

På Island domineras torskfisket också av ett fåtal stora och det är mer koncentrerat på ett fåtal företag än i Norge och ungefär jämförbart med situationen i Ryssland.

Andel av isländsk kvot, torsk, sej och kolja, 2012

Samherji, 11%
HB Grandi, 8%
Thorbjörn, 5%
Rammi, 5%
FISK-Seafood, 4%
Isfelag Vestmannaeyja, 4%
Visir, 3%
Vinnlustödin, 3%
Hradfrystihusid-Gunnvör, 3%
Skinney-Thinganes, 2%

De tio största isländska fiskeriföretagen inom torskfisket kontrollerar 48% av kvoterna och de 40 största 78%.

I de mindre fiskerinationerna så finns det betydligt färre företag. Sveriges torskfiskare fiskar främst i Östersjön och de största fiskeriföretagen finns i Fiskebäck och Träslösvläge. Men de är förstås mycket mindre än företagen i Ryssland, Norge och Island. Dansk fiskar såväl i Nordsjön som i Östersjön och brittiska/skotska fiskare i Nordatlanten.

Island och Danmark har individuellt överförbara kvoter (ITQ) inom torskfisket. Dvs kvoter som ägarna kan sälja och köpa. Färöarna har fiskedagar men hur det är i varje enskilt EU-land vet jag inte, men Sverige har i alla fall inte ITQ inom torskfisket.

Förutom torsk, kolja och sej fiskar torskfiskeflottan också uer (kungsfisk), hälleflundra, långa, kummel, lubb, marulk, havskatt, plattfisk av olika slag, bleka, vitling etc. Lite olika beroend på i vilka vatten man fiskar. Torskfiske bedrivs i huvudsak med bottenrtrål, men även med backor (långrev).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Fisket efter torsk, kolja och sej i Nordatlanten”

Kommentarer är stängda.