Bolags- och ägarförändringar kring Torönland

Hittills har de två stora (för svenska förhållanden) pelagiska fiskebåtarna GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland ägts av ett handelsbolag, Torönland HB. Detta ser ut att vara på väg att ändra då alla de bröder och deras barn som är delägare i Torönland HB bildat nya bolag.

Tor-ön och Torland

Tor-ön och Torland

Delägare i Torönland HB är de fyra bröderna, Tore Ahlström (1941-), Martin Ahlström (1944-), Robert Ahlström (1946-) och Per-Olof Ahlström (1948-) samt barn till dessa som Olof Ahlström (1968-), Svante Ahlström (1968-), Robert Simon Ahlström (1971-), Fredrik Ahlström (1971-) och David Sture Ahlström (1973-).

Idag finns ett antal nybildade företag som ägs av denna personer samt ytterligare några söner till de 4 bröderna. Troligen innebär detta att det kommer att bli förändrat ägande för de stora pelagiska trålarna. Nybildade bolag är TLF Torönland Fiskeri AB, TAMEC AB (Tore Ahlström), Martin Ahlström AB, Robert Ahlström AB och Per-Olof Ahlström AB.

I styrelsen för det bolag som väl sannolikt kommer att ta över de stora fiskebåtarna (om det inte redan hänt) eller bara driften av dem, TLF Torönland Fiskeri AB,  sitter alla de ovan nämnda sönerna till de fyra bröderna samt ytterligare tre söner, Emanuel Ahlström (1979-), John Martin Ahlström (1985-) och Carl-Philip Ahlström (1985-). Dessa tre är troligen söner till Robert Ahlström eftersom de sitter i styrelsen för Tor Fiskeri AB tillsammans med honom. Tor Fiskeri AB hette tidigare Aldo.

Robert Ahlström sitter också i styrelsen för Mette Fiskeri AB tillsammans med vad som troligen är en kusin eller ett kusinbarn, Jonas Ahlström (1969-) och Sture Magnusson. Mette Fiskeri ägs sannolikt av dessa tre tillsammans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Bolags- och ägarförändringar kring Torönland”

Kommentarer är stängda.