Torsk av Mark Kurlansky

kurlansky_torskPrecis som Isabella Lövins bok Tyst hav är Mark Kurlanskys Torsk en gammal bok. Utgiven svenska redan 1999. Det här är dock en bättre bok. En historiebok, en debattbok och en kokbok. Om torsk och om varför torsken försvann från världens torskrikaste fiskevatten , Grand Banks och Georges Bank utanför Newfoundland, Nova Scotia och New England.

Kollapsen för torskbeståden där drabbade inte bara fiskare i USA och Kanada utan också fiskare i Spanien och Portugal. Dessa länder stod med totalt överdimensionerade fiskeflottor efter kollapsen (och den med detta sammanhängande utestängningen från dessa områden) för deras viktigaste målart i deras viktigaste fiskevatten. Fisket på torsken fortsatte dock, med en slutgiltig kollaps 1992. Torsken har ännu inte kommit tillbaks till Fiskebankarna utanför USA och Kanada.

Sen denna tid har den stora spanska fiskeflottan flytta sig runt Atlanten i sin jakt på fisk. Det har lett till alltför hår fiske på andra ställen. Den spanska fiskeflottans överkapacitet har bevarats och spanska såväl som portugisiska fiskeriföretag är vanliga inom det internationella tjuvfisket, IUU-fisket, än idag. Om detta handlar dock boken inte.

Däremot berättar den historien om hur det kom sig att europeer började fiska på bankarna utanför Nordamerikas östkust. Ett fiske som startade redan på 1400-talet. Dessutom om hur Island och dess fiskekrig med Storbritannien på 1970-talet, framtvingade av överfiske och beståndskollapser av olika fiskbestånd i Nordsjön tvingade fram nya ekonomiska gränser, ekonomiska zoner på 200 sjömil. Både de utvidgade ekonomiska zonerna och kollapsen för sillbeståndet i Nordsjön fick betydande konsekvenser för det svenska fisket och är grunden till en del av de problem som svenskt fiske brottas med än idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements