Kvotbaroner – Isafold

Den danska vadbåten (notbåten) och trålaren HG 333 Isafold är en av Danmarks största fiskebåtar. Båten är också en av de största kvotägarna med ett beräknat värde de samlade kvoterna om cirka 1 miljard DKK. Isafold är sannolikt den näst största danska kvotägaren efter S 349 Gitte Henning.

Isafold fiskar främst sill och makrill, såväl NVG-sill (Atlanto-skandisk sill) utanför Norges kust, nordsjösill och skageraksill, makrill kring Shetland och öster om Skottland. Dessutom fiskar båten trynfisk söder om Irland och skarpsill (brisling) och tobis i de sydligaste delarna av Nordsjön.

HG 333 Isafold som är 76,25 meter långt och på 2 499 bruttoton är också ena av de vackraste pelagiska fiskebåtarna som finns. Kanske delvis på grund av sin ovanliga färg, gul. Det finns dock några andra gula fiskebåtar, som exempelvis LK 362 Charisma från Shetlandsöarna, nästan lika stor som Isafold, och GG 32 Tristan från Rörö.

Isafold drivs av ett partrederi, Partrederiet HG 333 Isafold, och siffror på omsättning, vinst, tillgångar etc finns inte tillgängliga. Niels Jensen är dock en av delägarna och han är också delägare i skeppsmäkleriet och rederiet Niels Jensen & Co De två företagen har en gemensam hemsida. Som kontaktpersoner för företaget står också Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen som är dotter till Niels Jensen. De är också delägare tillsammans med Kristian Larsen (via bolag) som inträdde i verksamheten år 2010. Tidigare var också Bjørn Sæternes delägare.

Niels Jensen och Ove Jørgensen grundade år 1972 Niels Jensen & Co som skeppsmäkleri. Företaget fungerade som agent för många av de utländska fiskerifartyg som anlöpte Hirtshals, väldigt ofta isländska. Niels Jensen, islänningen Arni Gislason och några andra beställde 1973 den första Isafold som levererades 1975. Två år senare beställdes den lite större Geysir. Sillkollapsen i Nordsjön slog dock hårt mot företaget/företagen redan innan Geysir levererats år 1979, men det överlevde. 1985 lämnade en av de passiva delägarna verksamheten mot att båten HG 224 Fabian övertogs. Senare köpte delägarna också andelar i Lene Polaris men de båda mindre båtarna var och förblev olönsamma.

2002 köptes hela HG 262 Lene Polaris och kvoterna överfördes år 2003 på gamla Isafold, HG 209 Isafold medan kvoterna på HG 224 Fabian överfördes till HG 333 Geysir. År 2003 infördes nämligen individuella överförbara kvoter i det pelagiska fisket i Danmark. När den nuvarande Isafold levererades år 2006 ersatte den två kvarvarande båtarna och övertog deras kvoter, dels gamla HG 209 Isafold och dels HG 333 Geysir. Den tidigare Isafold dömdes 2006 till böter för slarv i samband med fiske på norskt vatten.

HG 209 Isafold heter idag Aldo och fiskar i västsahariska vatten medan HG 333 Geysir på 1 050 ton idag är H 333 F Ligrunn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Kvotbaroner – Isafold”

Kommentarer är stängda.