Greenpeace pratar strunt om Senegal och fisket

Greenpeace hävdar att den europeiska fiskeflottan med fabriks- och frystrålare svarar för överfiskning i Senegals fiskevatten. Påståendet är orimligt när industriflottan endast fångar 10% av de totala fångsterna i Senegals farvatten. Av totalt 409 429 ton som fångades år 2010 stod lokala fiskare för 370 448 ton enligt Senegals fiskerimyndighet. Det gör att Greenpeace påståenden om fångster och den utländska flottans överfiske blir orimliga:

Sommaren 2012 rapporterade det småskaliga kustfisket i Senegal en kraftig och snabb ökning av fångsterna. Anledningen: Den nyvalde presidenten Macky Salls beslut att kasta ut 29 stora utländska trålare från landets fiskevatten. Totalt hade dessa utländska fartyg tagit hälften av all pelagisk fisk som fångats i senegalesiska vatten.  Samtidigt kunde Greenpeace visa att jättetrålarnas fiskelicenser, som utfärdats av den tidigare fiskeriministern, var olagliga.

Det är visserligen så att Greenpeace enbart diskuterat pelagisk fisk, medan de uppgifter jag citerar handlar om allt fiske. Men det kan ändå inte stämma att hälften av all pelagisk fisk fångats av 29 båtar. Sannolikt var flera av båtarnas licenser olagliga, men det bevisar inte att de 29 båtarna är de skyldiga till överfiske.

Det finns dock en annan förklaring till diskrepansen mellan olika uppgifter. All fisk som industritrålarna fiskar kanske inte redovisas i Senegal. För 40 000 ton pelagisk fisk på ett år verkar onekligen väldigt lite för 29 stora fiskebåtar. 290 000 ton är kanske en rimligare siffra men den stämmer inte med att totalt 400 000 tons fisk tas upp i Senegals vatten. I så fall är industritrålarnas ansvar för överfisket större än vad Senegals myndigheter medger. Men. Sanningen är nog istället att de lokala småskaliga fiskarna står för större delen av det eventuella överfisket eftersom de troligen står för större delen av de totala fångsterna:

“In terms of environmental degradation, the responsibility is shared. Artisanal fishermen are responsible for habitat destruction. Although industrial vessels and foreign ships are often blamed, artisanal fishermen contribute hugely to the disappearance of species,” said Moustapha Thiam, the director of Senegal’s Maritime Fishing Authority, a Fisheries Ministry department.

2011 fanns det 16 000 småskaliga fiskare jämfört med 5 000 år 1982. Fångsterna inom fisket i Senegal har minskat sen slutet på 1990-talet efter en ökning i mer än 40 år. Från 2006 började de stora fiskebåtarnas tillstånd i Senegals fiskevatten minska i antal.

Självklart ska tjuvfiske, som exempelvis det Oleg Naydenov regelbundet ägnat sig åt beivras. Där håller jag med Greenpeace helt och hållet, men ska fisket kritiseras så måste vi hålla oss till fakta. Tyvärr gör inte Greenpeace alltid det. Inte vad det gäller svenskarnas fiske i Västsahara och inte om utländska båtars fiske i Senegal.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

4 svar på ”Greenpeace pratar strunt om Senegal och fisket”

 1. Struntprat?
  Var i blogginlägget hävdar jag att EU/Europeiska båtar skulle bidra till att fiska ut Senegals vatten idag?

  Senegal sa upp sitt partnerskapsavtal med EU för flera år sedan, även om joint ventures fortfarande kan förekomma. Men det här gäller fiskefartyg från andra nationer, utanför EU.

  De siffror som du refererar gäller högst sannolikt bara landningar senegalesiskt flaggade ”industrifartyg” respektive pirouger. Utländska fabrikstrålare landar inget i Senegal. Däremot har ett fartyg på ibland över 100 m naturligtvis kapacitet att fiska och frysa ansenliga mängder fisk. Det är en viktig del av problemet, eftersom de därigenom inte bidrar till att skapa något lokalt mervärde eller arbetstillfällen i processindustrin.

  Vill du veta mer om fiskenäringen i Senegal rekommenderar jag att du kontaktar mina goda vänner och kollegor Ahmed och Bakary i Dakar.

  MVH
  Jan Isakson, Greenpeace

  Ahmed DIAME, Oceans campaigner Greenpeace Africa Email: ahmed.diame@greenpeace.org ; Telephone: +221773328993

  Bakary Coulibaly, communications officer Oceans campaign, Greenpeace Africa, Email: bkouliba@greenpeace.org ; Telephone: +221773336265

  1. Jag är ganska säker på att du inkluderar EU i följande stycke och tror inte att du menar bara Ryssland. ”Småskaliga fiskare i utvecklingsländer lider ofta av regeringar som inte kan eller vill försvara deras fiskevatten mot tjuvfiske, samtidigt som samma politiker gärna säljer rätten att fiska till utländska fiskefartyg, ofta med en rejäl muta som bonus. Det är fantastiskt bra att Senegal nu tar tag i problemet på allvar.”. Det var så jag läste det. Därför min skrivning. Måhända har jag övertolkat.

   Alla siffror om fiske i fattiga länder är osäkra. Ingen går att lita på. Men en sak är säker. Det behövs inga stora båtar för att överfiska. De små nordiska och europeiska båtarna klarade av den saken galant redan på 1960-talet och 1970-talet.

   Margiris fiskar inte heller än än RSW-trålare på sådär 1 000 ton och med omkring 50 meters längd. Så det är inte bara storleken det beror på. Att hävda att Margiris är värre än exempelvis Meya är inte en rimlig argumentation på det planet. Däremot är Margiris eller nån annan stor fabrikstrålare värre för de ger inga jobb i land. På den punkten är vi helt överens. Det gör RSW-trålare. Ger jobb i land alltså.

   1. Blogginlägget handlar om Senegal och hur regeringen där under flera år nu gått i bräschen för att prioritera den lokala fiskerinäringen – framförallt det småskaliga fisket – istället för att sälja ut resursen till utländska intressen. Allt detta med utgångspunkt i arresteringen av Oleg Naydenov, vilket utgjorde en ny milstolpe i detta arbete.

    Greenpeace har sedan några år ett mycket kompetent team på plats i Senegal. Dessförinnan genomförde vi flera skeppsexpeditioner till regionen med fokus på att granska fiskenäringen – framförallt IUU-fiske.

    Jag uppskattar verkligen dina informativa blogginlägg. Men den här gången saknar rubriken helt täckning. Det blev fel.

    Däremot har du helt rätt gällande fiskekanoterna, pirougernas, inverkan på fiskbestånden. De är för många. Därför planerar regeringen nu att minska antale med 25 procent.

    Det är också korrekt att alla fiskeridata är osäkra i utvecklingsländer. I regel underskattas fångsterna. Mörkertalen är som regel stora. Tjuvfisket ofta omfattande.

    Jag håller också med om att en effektiv RSW-flotta, som i princip går i skytteltrafik till konservfabrikern/fiskoljeindustrin, utgör ett lika stort hot som ”supertrålare” som t ex Margiris.

    I fallet Senegal har de ännu inte någon processindustri som håller EU-standard, vilket ännu så länge omöjliggör den typen av storskaligt fiske som bedrivs med RSW-flottan i Marocko/Västsahara, som ju exporterar en stor del av fångsten till EU.

    Med vänlig hälsning,
    Jan Isakson

    1. Jag är precis som du övertygad om att Senegal är på rätt väg i fiskeripolitiken och vi är helt överens om att RSW-flottor och fabrikstrålare kan utgöra lika stora problem. Jag är dock hemskt petig med fakta och att saker ska vara rätt så att kritiken av sådant vi tycker är fel blir effektiv.

     Från skärgården som jag är, dessutom från det näst största svenska fiskeläget om vi utgår från ägt tonnage, är jag i grunden skeptisk till Greenpeace. Jag tycker ni hamnar vid sidan av det egentliga målet ibland och kritiserar fiskare på ett sätt jag tycker är oförtjänt. Det gäller exempelvis det svenska fisket i Nordafrika/Marocko. Ett fiske som funnits sen 1950-talet. Den första båt jag vet såldes dit var en båt som såldes 1958. På 1960-talet mötte min far svenska fiskare i Algeriet och Tunisien. Han var då sjöman. När svenskarna utestängdes från sina traditionella fiskevatten i nordsjön sydväst om Norge och vid Shetland på 1970-talet var det en del som gav sig ner till Nordafrika att fiska. När Ahlström och Bryngeld åkte ner når årtionde senare var det en fortsättning på ett fiske som förekommit i en mansålder eller sannolikt ännu längre. Namn som exempelvis Said är inte ovanliga i bohuslänska fiskelägen.

     Jag har noga läst Greenpeace rapporter från de expeditioner du hänvisat till och använt mig av dem i flera inlägg. Allt som Greenpeace gör och skriver är jag inte kritisk till. Jag har exempelvis tagit upp Oleg Naydenovs upprepade tjuvfiske i ett inlägg och baserat det på information från Greenpeace.

Kommentarer är stängda.