Sillfisket – det viktigaste danska fisket

Enligt dansk fiskeristatistik så var det pelagiska danska fisket det viktigaste fisket under 2013 ur ekonomisk synpunkt. Sill omsatte 522 miljoner danska kronor (DKK) vilket var 17% av av bruttoomsättningen för dansk fisk. Näst mest omsatte tobis, 456 miljoner DKK. Tobisfiske är också det ett pelagisk fiske även om tobis fiskas med en slags semipelagiska trålar. Torsk omsattes det för 290 MDKK (10% av den totala bruttoomsättningen) och makrill för 273 MDKK. Makrill är också en pelagisk fisk. På femte plats hittar vi rödspätta med en bruttoomsättning på 201 MDKK. Skarpsill (brisling) fiskades för 128 MDKK. Totalt stod det pelagiska industrifisket (tobis, skarpsill och vitlinglyra) för en bruttoomsättning på 721 MDKK: Fisket efter havskräfta drog in 188 MDKK och räkfisket på nordhavsräka 171 MDKK.

Det pelagiska fisket i Danmark har också stor betydelse för svenska fiskare då ungefär en tredjedel av de största danska fiskebåtarna är svenskägda. Detta rör sig enbart om pelagiska båtar. Av de nio pelagiska fiskebåtar som äger huvuddelen av de pelagiska kvoterna är två ägda av svenskar. I bägge fallen av familjer från den lilla ön Rörö. 15-25% av omsättningen för pelagisk fisk i Danmark kan därmed rimligen hänföras till svenskägda båtar. Inom det demersala fisket efter torsk och annan fisk liksom fisket efter plattfisk som rödspätta är inslaget av svenskägda båtar försumbart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!