Lönsamheten i det svenska räkfisket

Det sägs ofta, också av mig själv, att räkfisket i Sverige är olönsamt. En stor anledning till det anses vara att räkfiskebåtarna är för många. Cirka 60 båtar fiskar på en kvot som är hälften av den danska på vilken ett tiotal båtar fiskar. Den danska räkfiskeflottan består enbart av större båtar medan det i Sverige också finns mindre båtar som fiskar mer kustnära än de stora båtarna. Men hur ser det faktiskt ut?

Flertalet mindre båtar och många större båtar i Sverige är enskilda firmor, handelsbolag eller partrederier. Nåt ekonomiskt resultat för dessa företagstyper redovisas inte så det är svårt att få en bra bild av företagens lönsamhet rent generellt.

Dessutom är det så att de flesta räkbåtar också fiskar annat. Kräftor, fisk och plattfisk är vanligt att de också fiskar. För en del båtar med räkfisketillstånd är sådant fiske det dominerande och för andra inte. Därför är det svårt att veta exakt vad det är som gör att vissa av de företag som ägnar sig åt räkfiske går med och vissa inte. Det gäller även de fiskeriföretag för vilka jag kan hitta vinst- och omsättningssiffror, dvs aktiebolagen. Siffror för 2013 finns inte än så siffrorna är för 2012.

Namn, omsättning (tusentals SEK), vinst (tusentals SEK)

Arkö Fiske AB, 13 785, 1
Fiskeri AB Ingun, 12 997, 926
Västerland AB, 8 472, 44
LL 628 Atlantic AB, 7 892, 432
SD 437 i Edsvik AB, 6 666, 1 071
Sandefjord Fiske AB, 6 634, 1
Valöskär AB, 5 524, – 9
SD 622 Vanguard AB, 4 714, 150
SD 578 Vikingö AB, 3 382, – 1 234
Resö Ran AB, 801, – 337

Ett företag som hade en stor vinst under 2012 var GG 540 Fiske i Styrsö AB. Det företaget tycks ha upphört att existera under 2013 men hade en vinst på 3 miljoner år 2012. Fullt i nivå med de stora pelagiska fiskeriföretagen och i förhållande till omsättningen mycket mer. Det var sannolikt nåt speciellt som hände. Såld båt eller såld verksamhet är väl det troliga.

Sammantaget visar bolagen ingen större lönsamhet. Den varierar dessutom mellan åren och 2011 var det fler som visade röda siffror, gick med förlust.  Två företag avviker tydligt från mönstret, Fiskeri AB Ingun och SD 437 i Edsvik AB. De har uppvisat stabila vinster under flera år. Av ovanstående listade företag sysslar nog Västerland AB i huvudsak med annat fiske än räkfiske. Det skulle kunna gälla Ingun, Sandefjord och Valöskär också.  Ingun deltar i alla fall i torskfisket i Östersjön som i allmänhet är ett lönsamt fiske. Men fiskar också kräfta och fisk i Västerhavet vilket bidrar till det positiva resultatet.

Läs mer:
Det svenska räkfisket behöver reformeras
Fortsätt att fiska och äta räkor!
Åter till räkfisket – är kustfiskarna verkligen bättre?
Korkad debattartikel om räkor i SVD
Bojkotta inte räkor!
HaV:s bedömning: Utrymme finns för fortsatt räkfiske
Hör stenbitsrom verkligen hemma på WWF:s röda lista?
MSC vill granska svenskt räkfiske
WWF:s fiskguide 2014 – rött ljus för västkusträka och stenbitsrom

Intressant?
Skrivet om räkfiske och rödlistning: Greenpeace, DN1, 2, Wikberg, Ekopappan, Varghjärta, GP1, 2, Fiskerforum, Fiskeritidende, IDG1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!