EU-valet – Centerpartiet och fiskeripolitiken

Centerpartiets fiskeripolitik uttrycks i partiprogrammet på följande sätt:

De flesta reglerna för den svenska fiskeripolitiken styrs genom EU:s lagstiftning och
Centerpartiet är och kommer inom EU fortsatt att vara drivande för ett maximalt hållbart uttag där fiskbestånden får återhämta sig och tillväxt för att på sikt ge hållbara fångster och minskade utkast. Bestånden kan skyddas genom framtagande av selektiva fiskeredskap, mer småskaligt fiske och hållbara fiskekvoter vilket också kan bidra till att sysselsättningen ökar, den biologiska mångfalden och ekosystemen tryggas.

Investeringar i våra hav ger god långsiktig lönsamhet och kan främja utvecklingen av innovationer samt bidra till svenska arbetstillfällen och export av miljöteknologi. Stora miljövinster kan också fås genom att långsiktigt planera för hur havet ska nyttjas hållbart. En långsiktigt hållbar planering i kombination med ett skydd av kust- och havsområden, enligt de internationella Nagoyamålen som Sverige ska uppfylla, skapar förutsättningar att säkra de marina ekosystemtjänsterna för framtida generationer. Centerpartiet vill införa en ekosystembaserad havsförvaltning nationellt för att uppnå god miljöstatus och driver även detta internationellt. Centerpartiet vill också att Sverige skyddar tio procent av sina kust- och havsområden med utgångspunkt i deras ekologiska värden.

Några invändningar inställer sig omedelbart. Det är inte på något sätt självklart att kustfiske eller småskaligt fiske är miljövänligare eller hållbarare än storskaligt. Exempelvis så är de flesta MSC-märkta fisken i Sverige är storskaliga. Det mesta i övrig är självklarheter som de flesta partier håller med.

Eskil Erlandsson

Eskil Erlandsson

Utöver partiprogrammet är det lämpligt att kolla vad den ansvariga ministern, Eskil Erlandsson, tycker om fiskeripolitik. Han är ju centerpartist. Dvs det handlar om vad han tycker om fiskeripolitik som han egentligen inta har makt över utan som EU bestämmer över. I stort uttrycker han samma åsikter som de flesta svenska partier:

EU:s fiskeripolitik ses av många som orimlig i delar av sin utformning. Gång på gång sätts kvoter på nivåer som riskerar att leda till biologiskt svaga bestånd. Dessutom upprätthålls en fiskeflotta med för många fartyg som slåss om en begränsad mängd fisk.

[…]

Ett av de viktigaste problemen att komma till rätta med är utkastet av oönskad fisk. Det är ett enormt resursslöseri som inte kan motiveras. Om all fisk var tvunget att tas iland skulle det dessutom vara enklare att beräkna hur mycket som faktiskt fiskas för att sätta bättre anpassade kvoter.

[…]

Regeringen anser att fleråriga förvaltningsplaner utgör själva kärnan i en hållbar fiskeripolitik. Med fleråriga förvaltningsplaner får vi ett stabilare regelverk att förhålla oss till vilket leder till mindre risk för den årliga kohandel om kvoter som är så vanlig i dag. Att det ger resultat har vi sett på förvaltningen av torsken i Östersjön som sedan en förvaltningsplan kom till, på kort tid, från dess hotade situation återhämtat sig kraftigt.

[…]

Genom att konsekvent arbeta efter förvaltningsplaner kan vi nå så kallat MSY, maximalt hållbar avkastning för EU:s fiskebestånd. Erfarenheter globalt visar de ekonomiska vinster och det samhällsekonomiska värde som en förvaltning av bestånden enligt MSY kan ge.

Men eftersom det handlar om en minister som företräder en regering med många partier blir mycket av det Erlandsson för fram ganska luddigt och tunt. Dessutom tar han upp väldigt få saker. Centerpartiet framstår kanske som det svenska parti, vid sidan av Vänsterpartiet, som har den svagaste fiskeripolitiken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!