Ökade kontroller i räkfisket – rent skitsnack

Den 20 februari, efter en tids diskussion kring det svenska räkfisket och WFF:s rödlistning av räkor från Nordsjön och Skagerak, presenterade den svenska regeringen ett pressmeddelande där de lät meddela att kontrollerna inom fisket skulle öka:

Den senaste tiden har räkfisket varit omdiskuterat. Enligt både forskarna på det internationella havsforskningsrådet (ICES) och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) så är räkorna inom hållbara bestånd. Men för att säkerställa att kontrollen av detta fiske är bra ger regeringen i dag ett uppdrag till Kustbevakningen och HaV.

– Jag har tidigare påpekat att kontrollen måste bli bättre så att inte småräkor kastas överbord. Regeringen har därför i dag uppdragit åt Kustbevakningen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en särskild kontrollstrategi för räkfisket och inom ramen för uppdraget också se över kontrollmetodiken, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

– Vi kan inte ha en situation där någras olagliga agerande förstör för alla verksamma inom räkfisket. Jag är mån om att konsumenterna ska känna sig trygga i att de även i fortsättningen ska kunna äta svenska räkor, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Inom ramen för uppdraget ska Havs- och vattenmyndigheten också föra dialog med näringen om hur näringen på ett aktivt sätt kan bidra för att säkerställa att reglerna efterlevs på området. För att åstadkomma ett väl fungerande system under det kommande utkastförbudet, vilket redan i dag gäller för räkan, är det en förutsättning att fiskenäringen på ett aktivt sätt bidrar till att samtliga fångster dokumenteras och verifieras om vi ska få ett system som konsumenter, näring och myndigheter kan känna sig både nöjda och trygga med.

Det har nu visat sig att hela pressmeddelandet och Eskil Erlandssons uttalande bara är skitsnack. De luftar käften och låter, men vad de säger är ingenting värt. Tomma ord i tunn luft.

KustbevakningenFör faktum är att en redan dålig kontroll av det svenska fisket och räkfisket kommer att bli ännu sämre för Kustbevakningen får inte de pengar de behöver. Får de inte pengar måste de minska sin verksamhet och det innebär sämre och mindre bevakning av att fisket går rätt till. Några extra pengar verkar inte Kustbevakningen få av regeringen. Resultatet är minskad fiskerikontroll.  För kustbevakningen måste skära ner med 133 miljoner istället för att få mer pengar. Bemanningen måste därmed totalt sett minska med cirka 20 procent av dagens totalt cirka 760 befattningar. Dessutom måste antalet kuststationer reduceras med 8-10 stycken (från dagens 25 till cirka 15). Antalet fartyg och eventuellt även flygplan måste minska.

Konsekvenserna är allvarliga:

  • Närvaron och övervakningen till sjöss minskar med 30-40 procent.
  • Kustbevakningen kan inte vidmakthålla förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton till sjöss.
  • Myndigheten kan inte medverka i sjöräddningsinsatser i samma utsträckning som idag.
  • Sjötrafikövervakningen minskar med drygt 30 procent, rattfylleri-kontrollerna med 90 procent och sjösäkerhetstillsynerna upphör helt.
  • Gränskontrollverksamheten (utlänningskontroll och tullkontroll) minskar med 30-40 procent.
  • Övervakningen av miljö och naturresurser samt av dumpning och utsläpp till sjöss minskar med 30-40 procent.
  • Fiskeriövervakningen minskar också med 30-40 procent medan jaktkontrollerna minskar med 60 procent.

Slutsatsen av dessa fakta från verkligheten är att det inte kommer att bli nån ökad kontroll av det svenska räkfisket. Detta trots att alla i branschen vill ha det. Men i alla fall den nuvarande regeringen tänker inte se till att det blir möjligt. Det står helt klart efter att ha sett hur läget ser ut för den myndighet som sköter fiskerikontroller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!