Ansvarslöst fiske kan fortsätta – resultatlösa makrillförhandlingar

Ingen överenskommelse om kvoterna när det gäller makrill i Nordatlanten har kunnat förhandlas fram. Detta trots upprepade förhandlingsomgångar och förhandlingsturer. På ena sidan återfinns Norge och EU som vill behålla kvotfördelningen mallen länderna ungefär som den varit tidigare. På andra sidan finns Island och Färöarna som vill ha större kvoter än tidigare. Får de inte större kvoter tänker de ändå fiska så mycket som de vill. Något som sannolikt leder till överfiske på makrill och som på några år kan få makrillbestånden att kollapsa.

Makrill

Norge har samtidigt vägrat komma överens om EU-fiske i norsk zon och norskt fiske i EU-zon i Nordsjön. På ett sätt som upplevts som ett slags gisslantagande. Norge har nämligen varit oroliga för att EU skulle ge med sig till förmån för Island och Färöarna. Något som det flera gånger ryktats. Bristen på överenskommelse om annat fiske mellan EU och Norge har lett till ekonomiska problem för fiskare i Danmark såväl som i Norge samt trängsel på fiskeplatserna på EU-vatten i Skagerak och Nordsjön:

Danmarks Fiskeriforening har nu fokus på, at der de kommende dage bliver forhandlet kvoter for Nordsøen og Skagerrak mellem EU og Norge. Forhandlingerne skulle være begyndt onsdag, men de blev igen tilsidesat af makrelforhandlingerne – ganske som det er sket flere gange i de seneste tre-fire måneder.

– De danske fiskeriinteresser i Nordsøen og Skagerrak har været sat i baggrunden af makrelforhandlingerne. Det er uanstændigt, og det har kostet mange penge for dansk fiskeri og den danske fiskeindustri. Nu skal der landes en aftale i denne uge, siger Svend-Erik Andersen.

Danske fiskere har siden årsskiftet været udelukket fra at kunne fiske i norsk farvand i Nordsøen og Skagerrak. Det har kostet langt over 100 millioner kroner i tabt omsætning, lyder vurderingen fra Danmarks Fiskerforening.

– Det har især ramt fiskerierne i Nord- og Vestjylland, men det får betydning for fiskeriet i resten af Danmark. Det tabte fiskeri kan ikke indhentes, og samtidig har vi mistet vigtige markedsandele, mens nordmændene nærmest har fordoblet deres eksport af torsk til EU, siger Svend-Erik Andersen.

Makrillförhandlingarna har också försvårats av att Grönland beslutat sig för en mycket större kvot än tidigare och rykten om att hälften av denna kvot ska tillfalla EU som en följd av ekonomiskt stöd till Grönland från EU. Audun Maråk från den norska fiskeriorganisationen Fiskebåt menar att det var just detta som till slut orsakade sammanbrottet i förhandlingarna:

-Spørsmåla om totalkvote og fordeling var framleis vanskelege, men årsaka til brotet var at Island og EU ikkje ville forplikte seg til å la vere å fiske makrell på den høge kvoten (100 000 tonn), som Grønland har fastsett, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk. Han deltar i den norske delegasjonen på vegne av Norges Fiskarlag saman med Jonny Berfjord.

-Det er uakseptablet at Island og EU ville fiske makrell både innanfor ein kyststatavtale, og utanfor. Då undergrev dei avtalen og endrar den avtalte fordelinga, samstundes som dei legitimerer kvotekrav frå Grønland, seier Maråk.

Situationen kring fisket i Nordatlanten som under många år haft en positiv utveckling ser ut att bara bli sämre. Det är också uppenbart att det inte räcker med förhandlingar mellan länder för att åstadkomma en god fiskeförvaltning på sikt. Istället behövs det kanske en internationell organisation som alla kan respektera och som kan ta beslut när länder inte kan komma överens.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!