Makrillavtal klart till slut

Fast inte helt och hållet. Island har inte skrivit på. Däremot finns det ett avtal mellan Norge, Färöarna och EU. 279 000 ton till Norge, 611 000 ton till EU och 156 000 ton till Färöarna. Dessutom har det avsatts 46 000 som kan fiskas på internationellt vatten, på de områden som förvaltas av NEAFC. Norska fiskeriministern Elisabeth Aspaker är nöjd, men inte helt nöjd:

– Jeg er glad for at vi på overtid og etter krevende forhandlingsrunder har lykkes i å få på plass en omforent forvaltning av makrellbestanden mellom tre av kyststatene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet. – Jeg hadde selvsagt helst sett at også Island var en del av avtalen, men en trepartsavtale er et langt steg i riktig retning.

– Norge, og slik vi forstod de øvrige partene, anså i Edinburgh i forrige uke at alle muligheter for å få en fire parts-avtale som også inkluderte Island, var uttømt. Det var flere elementer som stod i veien for enighet mellom alle fire partene, sier fiskeriministeren, som fortsetter:

– Det er viktig for Norge å sikre en ansvarlig forvaltning av makrellen. Når det etter møtet mellom de fire partene viste seg å være mulighet for å oppnå enighet mellom Norge, EU og Færøyene, da så vi fra norsk side ingen grunn til ikke å forsøke dette, sier Aspaker.

– Vi har med dette fått en avtale som dekker det desidert mest vesentlige av makrellens utbredelsesområde.

Norska fiskare verkar generellt nöjda med det nya makrillavtalet, danska inte lika nöjda:

Danmarks Pelagiske Producentorganisation – DPPO – er meget skarp i sin kritik af den nye makrelaftale, som EU, Norge og Færøerne indgik tidligt onsdag aften. DPPO vurderer, at aftalen alene i 2014 koster de danske fiskere cirka 100 millioner kroner i tabt omsætning.

– Denne aftale markerer et historisk lavpunkt i EU’s fiskeripolitik. Island og Færøerne har nu i 5 år, i strid med eksisterende internationale aftaler og uden videnskabeligt grundlag konsekvent og med fuldt overlæg forsøgt at udfiske makrelbestanden i deres egne farvande. Den grove uansvarlighed vælger EU nu at belønne, siger Esben Sverdrup-Jensen i en pressemeddelse.

EU svigter fiskeriet

DPPO vurderer, at den nye aftale – der løber over fem år – hvert år vil betyde et tab på cirka to milliarder kroner for EUs fiskere, og man mener, at aftalen dermed på beklagelig vis er helt på linje med de aftaler, som EU-Kommissionen har forhandlet hjem for fiskeriet over de seneste 15 år.

– Makrelaftalen understreger desværre endnu engang, at EU-Kommissionen og medlemsstaterne ikke magter det ansvar og ikke vægter naturbeskyttelse over politisk ambition og snævre særinteresser. Det er bekymrende for den fortsatte udvikling og fornyelse i dansk fiskeri, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Också avtalet om fiske i norskt vatten för EU-båtar och fiske i EU-vatten för norska båtar tycks vara klart. bristen på sådant avtal har medfört ekonomiska problem för en del fiskeriföretag. När det gäller nordsjösill är TAC sammanlagt lite lägre än tidigare:

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til 470 037 tonn. Dette er i tråd med føre var prinsippet. Det innebærer en nedgang på 2 % fra 2013. Den norske kvoten er på 136 311 tonn.

För blåvitling (kolmule) och NVG-sill i norska vatten beräknas kvotfördelningen vara klar nästa vecka:

Kvote på kolmule og nvg-sild blir trolig ferdigforhandlet i neste uke. Når det gjelder nvg-sild er partene enige om å følge kvoterådet og den tradisjonelle fordelingen mellom partene.

For kolmule ligger det an til en kvote på 1 279 000 tonn til kyststatene og en norsk andel på 26%. I tillegg får Norge 100 000 tonn kolmule fra bytteavtalen med EU. Norge kan også få en mindre overføring fra en bilateral avtale med Færøyene.

Även vitfisk ingår i avtalet mellan EU och Norge, de viktigaste arterna är torsk, sej och kolja (hyse):

Norge og EU er enige om en totalkvote på 27 799 tonn torsk (av dette, norsk kvote 4 726 tonn) i Nordsjøen i 2014, noe som er en økning på 5% i forhold til 2013. Både for sei og hyse i Nordsjøen er partene enige om en kvotereduksjon på 15% i forhold til 2013. For sei innebærer dette en totalkvote på 77 536 tonn (av dette, norsk kvote 40 319 tonn), for hyse en totalkvote på 38 284 tonn (av dette, norsk kvote 8 805 tonn).

Norge får ellers overført lange, brosme, sei, blåkveite, reker og uer, samt andre fiskeslag fra EU etter tradisjonelt mønster.

EU får en del mindre interessante hvitfiskarter fra Norge i Nordsjøen, samt torsk, sei og hyse i Barentshavet. Etter avtalen får EU totalt 20 524 tonn nordøstarktisk torsk fra Norge i 2014.

Bägge avtalen har dröjt ovanligt länge i år vilket orsakat en rädsla för överfiskning av makrill och ekonomiska problem för danska fiskare som brukar fiska i norsk zon eller norska fiskare som brukar fiska i EU-zon.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Makrillavtal klart till slut”

Kommentarer är stängda.