Grönland missnöjda med makrillavtal

Nyligen slöts ett makrillavtal mellan EU, Norge och Färöarna. Island undertecknade inte avtalet, men en kvot har avsatts för dem ändå.  I avtalet finns dessutom en klausul som innebär en begränsning av den mängd makrill som EU-båtar kan fånga i Läs mer…

Makrillavtal klart till slut

Fast inte helt och hållet. Island har inte skrivit på. Däremot finns det ett avtal mellan Norge, Färöarna och EU. 279 000 ton till Norge, 611 000 ton till EU och 156 000 ton till Färöarna. Dessutom har det avsatts Läs mer…