ITQ och den danska fiskeflottans minskning

I debatten kring fisket och ITQ tas ofta Danmark upp. Av alla sidor. För att försvara diametralt motsatta ståndpunkter. Två saker som ofta nämns är att kustfiskeflottan nästan försvunnit och att stora båtar tagit över totalt. Det senare stämmer när det gäller den pelagiska flottan. 9 båtar dominerar totalt. Men det förstnämnda påståendet stämmer inte.

Det är inte kustfiskeflottan som i första hand minskat. I antal båtar har den förstås minskat mest, men antalet båtar i de mindre storlekar är mycket mycket fler än i större storleksklasser. Enligt Dansk Fiskeristatistisk Årbog ser det ut som följer:

Bruttoton, 2003, 2012, minskning i procent

– 4,9, 2 187, 1 866, 15%
5 – 9,9, 420, 302, 28%
10 – 14,9, 147, 123 16%
15 – 19,9, 141, 74, 48%
20 – 49,9, 274, 179, 35%
50 – 99,9, 179, 87, 51%
100 – 149,9, 45, 33, 27%
150 – 199,9, 27, 16, 41%
200 – 249,9, 43, 13, 70%
250 – 499,9, 86, 28, 67%
500 – 999,9, 15, 14, 7% (minskning med 1 båt)
1000 -, 5, 9, ökning med 80%
Totalt, 3 569, 2 744, 33%

Som vi kan se har danska fiskeflottan totalt minskat med 33% om vi ser till antalet fiskebåtar. Bland de allra största båtarna kan vi se en ökning medan minskningen är störst bland de mellanstora båtarna. Bland de minsta båtarna, dvs den småskaliga kustfiskeflottan är minskningen mindre än den genomsnittliga minskningen. Utvecklingen ser likadan ut om vi istället tittar på tonnage eller motorstyrka. Ökning för de allra största och störst minskning i mellanstorlekar.

Det finns enligt statistiken inget som helst fog för att påstå att den småskaliga danska kustfiskeflottan är den som tagit stryk i samband med införandet av ITQ. Speciellt inte om det faktum att ITQ år 2003 infördes i sillfisket men först 2007 i övrigt pelagiskt fiske och i det demersala fisket efter kräftor, fisk och räkor. Efter år 2007 har det nästan inte varit någon minskning av antalet båtar i den allra minsta viktklassen och en mindre minskning i de andra små viktklasserna. Procentuellt mest har antalet båtar i storlekar precis under de största minskat.

Läs också:  Thomas Højrup om de danska erfarenheterna av ITQ

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”ITQ och den danska fiskeflottans minskning”

Kommentarer är stängda.