Tredje Gadusbåten döpt

Gadus Neptun

Gadus Neptun

Det norska fiskeriföretaget Havfisk ASA, Norden största fiskeriföretag har fått den tredje trålaren i Gadus-serien levererad. Gadus Neptun är namnet. Den är lika stor som sina systrar Gadus Njord och Gadus Poseidon. Byggare och konstruktör är varvet Vard Brattvaag, skroven är byggda vid företagets rumänska varv, Vard Braila:

Trålerne er primært bygget for fangst av hvitfisk som torsk, sei og hyse og dette er den tredje tråleren VARD nå leverer til HAVFISK. De to første trålerne i serien har vært i drift i en periode. Erfaringen så langt er gode med fartøyene som har fisket svært godt.

– Fartøyet er rolig i sjøen og har stor kapasitet. Det er kompleks og moderne teknologi som gjør at offiserer i tillegg til skipper må ta et større ansvar om bord sammenlignet med eldre fartøy. Vi er svært godt fornøyd med fiske, fasiliteter og kapasiteten etter våre første turer. Vi ser frem til fortsettelsen, sier skipper Ove Brennskag på det andre skipet i rekken, Gadus Njord.

Forventningene til «Gadus Neptun» også er store:

– Kapasiteten til fabrikken er svært god og har mulighet til å ta unna store mengder fisk når det er god tilgang, uten at det går utover kvaliteten. Vi har fått vekk de tunge løftene i fabrikken som letter arbeidet til mannskapet. Båten ser veldig bra ut, har gode fasiliteter for mannskapet, og vi gleder oss til å komme i gang, sier skipper Stian Skjong.

Fartøyene i Gadus-serien er unike ved at de har to motorer og diesel-elektrisk drift. Dette er nytt for trålere. Valget av fremdriftsløsning er gjort for å oppnå redusert drivstofforbruk. Det er også lagt vekt på andre miljøløsninger og fartøyet har for eksempel dobbelt skrog. Tråleren har egen fiskemels-fabrikk som gjør at hele fisken blir utnyttet. Komfort og arbeidssituasjonen for mannskapet har hatt høy prioritet i design av tråleren og en rekke tunge arbeidsoperasjoner er fjernet med bruk av robot og annen teknologi.

– Dette er en stor investering og vi har fått et teknisk avansert fartøy med stor kapasitet. Det går raskt å prosessere fisken vi tar om bord, noe som er avgjørende for å levere fisk av høy kvalitet. Det er selvsagt høye forventninger til at en så stor investeringen skal vise seg lønnsom. Erfaringene med de to første fartøyene er veldig gode og vi er trygge på at også «Gadus Neptun» skal innfri forventingene, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i HAVFISK.

Trålaren är en färskfisktrålare som nämns i citatet också har en fiskolje- och fiskmjölsfabrik ombord. Något som innebär att i stort sett allt från och all den fångade fisken tas tillvara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!