Dumpning och överfiske i norskt räkfiske

Att allt sannolikt inte står rätt till i det norska räkfisket i Skagerak och Nordsjön har jag skrivit förut. Nu har farhågorna bekräftats. WWF Norge rapporterar att överfiske och olaglig dumpning av bifångst såväl som av småräkor förekommer i stor utsträckning:

Dagens situasjon for reker i Nordsjøen og Skagerrak er langt fra lystig lesing. Betydelig overfiske av kvoter i Skagerrak, kraftig økning i dumping av småreker og tidvis høy innblanding av truede fiskearter vitner alle om at ting ikke er som de burde i rekefisket. WWF-Norge ber fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å komme på banen i et brev sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i dag.

– For å kunne ha et bærekraftig fiske etter reker i Nordsjøen og Skagerrak er vi avhengige av et bedre forvaltningsregime og et felles forbud mot dumping av både småreker og bifangst av fisk med Danmark og Sverige. I tillegg må det bli påbudt med sorteringsrist i hele fisket slik at bifangsten av andre arter reduseres til et absolutt minimum, sier Fredrik Myhre, fiskeri- & havmiljørådgiver hos WWF-Norge.

I lys av at WWF-Sverige tidligere i vinter ga ut sin oppdaterte versjon av Sjømatguiden, en guide som informerer forbrukere og produsenter hvilken sjømat som er bærekraftig å kjøpe og hvilke arter en bør styre unna, har spesielt rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak blitt heftig diskutert. Fakta fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er imidlertid klare som dagen; rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak viser en kraftig nedgang, og fiskedødeligheten har økt betydelig. En del norske fiskere har stadig påpekt at vår nasjonale rekeforvaltning er velfungerende. Dette er ikke WWF-Norge enige i, langt ifra:

– I 2013 ble det fisket over 700 tonn reker for mye av norske fiskere i Skagerrak. Dette tilsvarer over 20 prosent av den opprinnelige fangstkvoten. Dumpingen av småreker på norsk side har mer enn tredoblet seg de siste årene og bifangsten av truet kysttorsk kan være hele 30 prosent. Det fanges også ofte truede hai- og skatearter ved rekefisket, sier Myhre.

Det er ikke bare det norske fisket som har store utfordringer. Tall fra ICES viser at også Danmark og Sverige har mer enn doblet sin dumping av småreker i samme periode. Dessverre virker det ikke som om 2014 blir noe bedre enn de foregående årene. 3 av 6 norske rekebåter kontrollert av Kystvakten i de første par månedene i år har blitt anmeldt for dumping. Kystvaktens tall viser også at hele 14 av 62 kontroller av rekebåter i 2013 endte med advarsler.

– Dumping av fangst er alvorlig miljøkriminalitet og må straffes strengt. De som velger å kaste død fisk og småreker tilbake i havet stjeler fra fellesskapet. Dessverre virker det som om hyppigere kontroller og strengere straffer er virkemiddelet for å få bukt med disse lovbruddene. De aktuelle fiskerne kan jo ikke akkurat skylde på manglende kunnskap om konsekvenser av dumping i vår tid, avslutter Myhre.

Räkor

Det förbjudet att dumpa fisk i Norge, vilket det ännu inte är i Sverige och Danmark. Ristförsedda trålar är obligatoriskt i svenskt och danskt räkfiske även om danskar ibland fiskar utan att använda risten (jag tror det heter att de fiskar med öppen trål, men det är möjligt jag fattat detta fel) så att även fisken tas upp. Detta då danska fiskare oftast kan sälja den fisk de får då de antingen har egna fiskkvoter eller med kort varsel kan hyra in eller köpa kvoter som möjliggör laglig landning och försäljning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Dumpning och överfiske i norskt räkfiske”

Kommentarer är stängda.