Märkligt tyst från norska fiskare om rödlistade räkor

Huvuddelen av de räkor som fiskas i Nordsjön och Skagerak (Västerhavet) landas av norska fiskare. Av en total tillåten fångst (TAC) år 2012 på 10 135 ton landades 7 771 ton varav 4 796 ton av norska fiskare, 1 521 ton av svenska fiskare och 1 454 ton av dansk fiskare. Danska fiskare tog enbart upp ungefär hälften av sin kvot. Dessutom dumpas, kastas ut, en hel del räkor. Detta trots att utkast är förbjudet i Norge och utkast i form av uppgradering är förbjudet i Danmark och Sverige.

Svenska båtar beräknas ha dumpat 683 ton, norska fiskare 288 ton och danska fiskare 92 ton. De svenska och danska siffrorna bygger på undersökningar, men de norska är beräknade med utgångspunkt från de danska. Totalt fiskades (landningar och dumpad räka) 8 834 ton. Nästan 90% av den totala kvoten. Svenskar fiskar hela sin kvot och lite till. Norska fiskare brukar landa ungefär 70-80 procent av sin kvot. De officiella siffrorna visar tydligt att det inte förekommer nåt överfiske.

Enligt landningsstatistik från 2011 så landar svenska och norska båtar 58 resp. 59 % kokräkor. Danska båtar landar 35 % kokräkor. Detta trots att de tre ländernas båtar fiskar i samma områden. Vid beräkningar av dumpning borde därför de norska utkasten beräknas utifrån de svenska snarare än de danska. Vilket skulle ge omkring 1 500 ton dumpade räkor från norska båtar per år. Landningssiffrorna tyder ju onekligen på att även den norska räkflottan tycks ägna sig åt uppgradering i motsats till vad jag tidigare antagit. Betalningen för kokräkor är mycket högre än för de mindre räkor som landas råa (råräkor) så det finns anledning att maximera andelen kokräkor. Danska båtar landar i huvudsak sina kokräkor i Sverige. Om norska båtar dumpar 1 500 ton per år innebär det att hela TAC i Västerhavet faktiskt fångas.

Räkor

Trots att norska fiskare alltså fiskar mest räkor i Nordsjön och Skagerak så är det helt tyst från dem när det gäller rödlistningen av räkor från Nordsjön. Det är märkligt. En stor del av de norsk kokräkorna går till Sverige där debatten kring rödlistningen varit enorm. I Norge har det inte varit någon debatt alls. Onekligen märkligt.

I Danmark finns det 10 båtar som fiskar räkor, i Sverige är det fler än 60 båtar som har räkfisketillstånd och i Norge vare det sammanlagt 179 båtar under 2013 som fiskade räkor i Nordsjön. Av de norska båtarna var 91 stycken under 11 meter långa och för att fiska räkor med så små båtar behövs inget tillstånd i Norge. De små båtarna i Norge fiskar längs med den norska kusten medan de större delvis fiskar i samma vatten som svenska och danska båtar.

Räktrålare

I Skagerak bedrivs huvuddelen av räkfisket med ristförsedda trålar. De båtar som fiskar räkor utan rist är i allmänhet norska då rist krävs i Sverige. I det danska fisket använder all båtar utom en tvillingtrål (dubbeltrål), även i Norge tycks tvillingtrål var det vanliga och i Sverige är det 23 stycken (2012)  som fiskar med tvillingtrål. 2011 stod dessa 23 båtar för 57% av den landade räkfångsten. Tvillingtrål gör fisket mer effektivt. Ristförsedda trålar ger mycket mindre bifångst. De vanligaste bifångsterna är sej, torsk och kolja.

Kontrollen av fisket i Sverige är erkänt dålig och olagliga utkast kan vara större än vad som antagits. Kontrollen i Norge är sannolikt också dålig även om norska myndigheter hävdar att den är bra. Ett exempel är att siffrorna på utkast från norska båtar beräknas på hur mycket danska båtar dumpar.

Räktrålare

Kvotfördelningen i Nordsjön och Skagerak brukar vara så att 30% av TAC tilldelas Nordsjön och 70% Skagerak. Norge brukar få 100 % av TAC i Nordsjön och cirka 50% i Skagerak. Norge brukar därmed få 55-60% av de totala kvoterna för nordhavsräka i Nordsjön/Skagerak medan Sverige brukar få 14-18%.

2014 handlar det om en sammanlagd TAC på omkring 6 000 ton i Skagerak och under 10 000 ton i Västerhavet totalt. Norge har då ungefär 5 500 ton, Sverige kring 1 500 ton och Danmark cirka 3 000 ton. Varje dansk båt kan alltså fiska ungefär 300 ton, varje svensk cirka 24 ton (räknat på 62 båtar) och varje norsk 69 ton (179 båtar). Siffrorna för svenska och norska båtar verkar helt orimligt låga. Detta även om svenska och norska båtar i stor utsträckning också fiskar annat. För även danska båtar har ju rättigheter (kvoter) till fiskfiske.

Det förefaller mig uppenbart att alltför många båtar i Sverige har räktillstånd och det gäller även Norge även om de flesta båtar där är mycket små. Problemet i det fallet är ju sannolikt att ingen har nån riktig koll över hur mycket de fiskar och hur mycket olagliga utkast som sker. Norge har dock 22 båtar som är över 20 meter och Sverige kring 20. I Danmark är de flesta båtar som fiskar räka så stora eller strax under 20 meter långa.

Det finns uppgifter om att norska fiskare kraftigt överfiskat under 2013 och tagit upp långt mer än tillåten kvot. Men att det kanske inte framgår av redovisning och rapporter. Ryktena gäller också överfiske av torsk, kolja och sej med mera. Dessutom finns det uppgifter om att all norskfångad räka, även sån som fångats i Västerhavet säljs som om den var fångad i Barents hav. Om det visar sig att dessa uppgifter är sanna kan det onekligen förklara varför norska fiskare inte är upprörda över rödlistningen. De har i så fall saker att dölja och de är inte oroliga för minskad försäljning.

Om dessa uppgifter är sanna (har inte kunnat få dem bekräftade än, utan det är än så länge rykten) kan det också spela roll för det faktum att Norge inte tillåter EU-båtar att fiska i norsk zon ännu. Norge har nämligen låtit bli att underteckna avtal om fiske i norsk zon för EU-båtar på grund av konflikten om makrillfisket med Färöarna och Island. En konflikt som inte har ett dugg med de fiskare som normalt fiskar i Skagerak att göra.

Kraftigt minskade fångster i Barents hav under 2013 kan ha skapat ett behov av större fångster i Nordsjön/Skagerak liksom ett behov av märkning av de senare räkorna såsom fiskade i Barents hav. Rödlistningen av räkor från Skagerak/Nordsjön ökar trycket på att göra så.

Om en del av de norska räkfiskebåtarna har jag skrivit tidigare. I min serie om lönsamheten inom räkfisket.

Intressant?
Mer: Greenpeace, WWFSVT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Märkligt tyst från norska fiskare om rödlistade räkor”

  1. Pingback: Fiskfiffel | Njord

Kommentarer är stängda.