Ocean Prawns

Ocean Prawns är ett danskt företag som sannolikt ägs av Kristian Barslund Jensen och Henrik Espersen. Koncernen består av en rad företag, det är oklart exakt hur de hänger ihop. Dessutom äger Barslund Jensen med familj en lång rad andra företag inom fiskeri och handel.

Ocean Prawns

Företag i Ocean Prawns-koncernen innefattar bland annat Ocean Prawns A/S, Ocean Prawns Holding ApS, Ocean Seafood A/S och Ocean Prawns Canada Ltd. Kristian Barslund Jensen äger en stor dansk räktrålare, Ocean Tiger ihop med det franska fiskeriföretaget Comapeche. Dessutom äger Barslund Jensen ytterligare ett antal fiskebåtar.  Ocean Prawns A/S är företaget som bemannar och sköter båten. Ocean Prawns hör hemma på den danska ön Bornholm i Östersjön.

Ocean Tiger

Ocean Tiger

Ocean Tiger fiskar enbart i grönländska farvatten. De andra två större räktrålarna som ägs via OCean Prawns Canada fiskar normalt i kanadensiska vatten. Förutom den kanadensiska, danska och grönländska verksamheten äger Ocean Prawns A/S hälften i estniska Reval Seafoods Oü i vilket isländskägda estniska företaget AS Reyktal också äger 50%. Reval Seafoods har en större räktrålare som fiskar i Barents Hav och andra delar av Nordatlanten.

EspersenDen tidigare nämnde Henrik Espersen som sitter i styrelsen för Ocean Prawn A/S är troligen den man som tidigare var direktör för A. Espersen A/S, ett av Danmarks största fiskberedningsföretag med fabriker och kontor i en rad länder som Danmark, Litauen, Polen, Ryssland, Frankrike, Spanien, Kina och Vietnam. Företaget ägs av en familjefond, Direktør J P A Espersen og Hustru Fru Dagny Espersens Fond. I fondens styrelse finns personer från familjen Espersen med i styrlsen, men inte i företagets. Personer som sitter i bägge styrelserna är Vagn Thorup och Sven Gunnar Schough. Espersen A/S är också hälftenägare i Bornholm Fisk A/S. Nåt koncernförhållande eller nåt samband mellan Ocean Prawns och Espersen som företag finns inte så vitt jag kan se.

På hemsidan illustrerar Espersen sin verksamhet med en bild på den svenskägda polska fiskebåten Orka. En båt som numera heter La Futura och ägs av ett dotterbolag till svenska PFG Fish AB. Man kan anta att båten är eller har varit en leverantör av fisk till Espersen.

Espersen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ocean Prawns”

Kommentarer är stängda.