EU-valet i Sveriges fiskelägen

EU har mycket stor betydelse när det gäller fiskeripolitik. Därför kan det nog anses att valet är viktigare för de som lever av havet än för många andra. Miljöpartiet är de som främst varit aktiva för att driva igenom EU.s nya fiskeripolitik. Men alla svensk partier har stött den nya fiskeripolitiken i EU så där finns inga skillnader. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är i princip motståndare till individuella överförbara fiskerättigheter. Något som är möjligt att genomföra inom ramen för den nya fiskeripolitiken och som jag anser är bra då fisketrycket minskar.

Man kan tänka sig att valet därför borde medföra högt valdeltagande i Sveriges fiskelägen och fiskekommuner. Låt oss se hur det ser ut. På kommunnivå är det svårt, de största fiskelägen i Sverige ligger i Göteborg, Öckerö, Simrishamn och Varberg. Fiskarbefolkningen utgör dock en mycket liten del av befolkningen. På valdistriktsnivå är det lite annorlunda, framförallt i Öckerö kommun där varje ö är ett eget valdistrikt och två öar har fiske som dominerande sysselsättning och näring. Det är Rörö och Fotö. I Göteborgs kommun är det Donsö och Fiskebäck som är de stora fiskelägena, i Varberg Träslövsläge och i Simrishamn är det Skillinge. Även om de flesta fiskare i Göteborg bor i Fiskebäck så är de flesta människor som bor där inte förknippade med fisket så siffrorna där säger nog ändå mycket lite om hur fiskare röstar.

På Rörö var valdeltagandet 64,5%, vilket är mycket högt i ett EU-val. På Fotö 47,5%, vilket är ungefär som i den svenska befolkningen som helhet. Fotö är inte alls lika beroende av fiske som Rörö och en stor del av befolkningen är inte beroende av fisket. På bägge öarna är kristdemokraterna största parti med 42,4% på Fotö och 37,3% på Rörö. Endast i ett annat valdistrikt i Öckerö kommun, ett av distrikten på själva Öckerö är kristdemokraternas röstandel i samma storleksordning. Valdeltagandet i Öckerö kommun var 52,3%, över genomsnittet.

På Rörö har miljöpartiet mycket få röster, endast 3,5% och på Fotö är det nästan lika dåligt med stödet för miljöpartiet, 5,8% av rösterna fick de där. Socialdemokraterna var näst största parti på bägge öarna.

Det är uppenbart att röstandet delvis påverkas av att de två öarna är beroende av fisket. Miljöpartiet uppfattas av många fiskare som ett parti som går emot fiskets intressen. Att kristdemokraterna är så stora avspeglar att öarnas invånare är frireligiösa, något som är vanligt bland fiskare.

Sverigedemokraterna (SD) får också de få röster på Fotö och Rörö liksom på många andra öar i Öckerö kommun. Undantaget är främst Hyppeln, en ö där befolkningen var schartauansk (en konservativ riktning inom statskyrkan) och kanske är det än.  På Hyppeln (som är en mycket liten ö med en mycket liten befolkning) fick SD 18,5%. I övrigt är det främst på Volvoarbetarnas Hönö som SD får nån större röstandel. Socialdemokraterna är största parti i sådana valdistrikt. Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har svagt stöd på öarna, förutom på Grötö och Kalvsund där många utflyttade medelklassgöteborgare bor. Rent generellt är valdeltagandet högt i Öckerö kommun utom i arbetarområdena på Hönö.

De två öarna Donsö och Vrångö utgör ett valdistrikt inom Göteborgs kommun. Valdeltagandet på Donsö/Vrångö var 58%, också det högt. Donsö domineras av sjöfart (rederinäring) och fiske, Vrångö hade tills nyligen ett par större fiskebåtar, idag finns bara en kvar. Kristdemokraterna är största parti (frikyrkligheten är stor på Donsö och Vrångö), moderaterna näst största. Miljöpartiet är betydligt större än på Rörö och Fotö, det finns också många utflyttade medelklassgöteborgare på öarna. Detta är ännu mer utbrett på grannöarna som Styrsö, Brännö och Asperö. I bägge valdistrikten Brännö/Asperö respektive Styrsö/Köpstadsö är miljöpartiet största parti. Fiskarbefolkningen betyder mindre på Donsö än på Rörö och Fotö, men det märks ändå i valsiffrorna. Miljöpartiet klarar sig sämre och kristdemokraterna bättre. Valdeltagandet för att vara EU-valet högt överallt.

I södra Fiskebäck är fiskarbefolkningens påverkan på valresultatet tydlig om än inte som på Rörö, Fotö eller Donsö. Kristdemokraterna är största parti med 25,7% och Miljöpartiet har gjort ett sämre val än i landet som snitt. Valdeltagandet är högt, 60,6%. Moderaterna är näst största parti. I Fiskebäck norra är kristdemokraterna också ett stort parti, i konkurrens med folkpartiet och miljöpartiet. Moderaterna är dock störst. Religionen spelar en viss roll, det är klart, men detta område har en lägre andel fiskare i befolkningen. Fiskebäck norra är ett område med villa- och radhusmattor av välkänt svenskt snitt. Västra Önnered är sannolikt också ett område där fiskarbefolkning finns i viss utsträckning och religion har betydelse. Högt valdeltagande, kristdemokraterna är största parti och miljöpartiet låg andel av rösterna.

I det halländska fiskeläget Träslövsläge som bara i liten utsträckning är beroende av fisket är miljöpartiet mycket stora, i det ena distriktet som till stor del består av gamla Träslövsläge fick miljöpartiet 16,2% och är tredje parti i storleksordning efter socialdemokraterna och moderaterna. I det andra distriktet som troligen består av typiskt svenska villaområden och landsbygd är miljöpartiet störst med 19,5% av rösterna. Valdeltagandet är i nivå med kommunens snitt i distrikt 1 och lite över i distrikt 2. I Inget av valdistrikten kan fisket eller religionen spåras i röstandet. Fiskarbefolkningen är sannolikt en för liten del av befolkningen för att kunna spåras och religiositet spelar uppenbarligen ingen större roll.

I Skillinge i Simrishamns kommun i Skåne är valdeltagandet högre än i kommunen som helhet, 53,7% jämfört med 45,8%. Miljöpartiet är svagare i Skillinge och andra valdistrikt längs kusten i södra delarna av Simrishamns kommun än i kommunen som helhet. Det är möjligt att fiskerinäringens folk påverkar detta, men det kan också finnas andra orsaker. Religionen spelar ingen roll.

Sammantaget verkar det som om fiskelägen som är beroende av fiske har högt valdeltagande, hög andel röster på kristdemokraterna och låg andel på miljöpartiet. Religionen spelar stor roll, faktisk fiskeripolitik ganska liten, men uppfattningar om miljöaktivister och miljöpartiet stor roll. Det går nog att säga att Isabella Lövin och hennes syn på fiske som den uttrycks i Tyst Hav har en avskräckande effekt snarare än en attraherande när det gäller människor med anknytning till fisket. Den frireligiösa tron som finns i många fiskelägen verkar också  hindra sveigedemokraterna från att få stöd. I mångt och mycket som det kunde förväntas alltså.

Intressant?
Media: Skanskan1, 2, 3, 4, 5, 6, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”EU-valet i Sveriges fiskelägen”

Kommentarer är stängda.