Osäker bild av torskbeståndet i Östersjön

Bilden av torskbeståndet i östra Östersjön (öster om Bornholm) är osäker, men det ser positivt ut för många andra fiskbestånd.

Det säger Internationella Havsforskningsrådets rådgivande kommitté, som ger råd för hur fiskbestånden i Östersjön bör förvaltas under 2015. Dessa biologiska råd utgör underlag för de beslut om fiskekvoter som EU:s ministerråd fattar i slutet av året.

Torsk

I dag presenterade experterna inom Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivande kommitté biologiska råd för hur stora fiskekvoterna i Östersjön bör vara under 2015. Forskarnas råd för torsk i östra Östersjöns (öster om Bornholm) är mycket osäkra eftersom den traditionella beståndsanalysen inte kan accepteras.

Det finns flera problem i dag, både med åldersbestämning och dålig tillväxt, menar forskarna Michele Casini och Joakim Hjelm från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De är medlemar av den grupp havsforskare som deltagit i beståndsuppskattningen av det östra torskbeståndet. Alla dessa problem gör att man måste vara ännu försiktigare när det gäller uttag av torsk för detta bestånd och det innebär att rådet för torsk i östra Östersjön 2015 blir 29 000 ton jämfört med samma råd för i år (2014) som var ca 70 000 ton. Så mycket kommer dock inte att fångas. 2013 fångades utan bara 46% av TAC, dvs cirka 39 000 ton. Anledningen till de låga fångsterna var den dåliga kvaliteten och det dåliga hälsotillståndet för torsken.

Utvecklingen för torsken i västra Östersjön (väster om Bornholm) är också oroande eftersom fisketrycket är för högt jämfört med vad som är långsiktigt hållbart och det bör därför begränsas ytterligare, säger Max Cardinale, forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium, och svensk representant i Internationella Havsforskningsrådets rådgivande kommitté. Det resulterar i 8 790 ton under 2015 för torsk i västra Östersjön jämfört med 17 000 ton under 2014.

För de andra fiskbestånden i Östersjön är läget mer positivt och uppvisar en stabil eller positiv utveckling. Här kan nämnas flera plattfiskbestånd, sillen i centrala Östersjön men även strömming i Bottenhavet och Bottenviken. Skarpsill uppvisar dock ett för stort fisketryck och därför bör fisket reduceras någottill nästa år, ifrån 247 000 ton under 2014 till 222 000 ton 2015. ICES föreslår också en ökad fångstmöjlighet av lax i Östersjön och rådet är 116 000 laxar för 2015.

Råden är årligen återkommande och utgör ett centralt underlag för de beslut om fiskekvoter som EU:s ministerråd fattar i slutet av året. Forskarnas råd gäller i första hand torsk, skarpsill, sill/strömming, rödspotta, piggvar, slätvar, skrubba och lax.

Njord/SLU

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Osäker bild av torskbeståndet i Östersjön”

Kommentarer är stängda.