HaV och SLU satsar på utveckling av selekterande redskap

Ett stort problem i räkfisket är olagliga utkast, så kallad high-grading. Ett sätt att försöka komma tillrätta med detta är att fiska mer selektivt.  Det är en anledning till att Havs och vattenmyndigheten (HaV) satsar många miljoner på försöka att utveckla bättre selekterande redskap för fisket. Samtidigt som Hav beslutat om satsningen på bättre selektiva redskap inrättar också SLU ett sekretariat för selektivt fiske. Det är bra men räcker förstås inte långt när det gäller att åtgärda problemen inom det svenska räkfisket.

Räkfiske

Foto: Jens Johannesson/Azote

Två av miljonerna från HaV går till utformning av ett redskap som kan sortera fångsten i flera steg. Den större fisken sorteras bort redan idag med den obligatoriska risten. Genom en annan form och storlek på maskorna i trålen som kombineras med rist, ökar möjligheten att sortera bort småräkor på ett tidigare stadium under fisket. Dessutom sorteras större delen av småfisken ut.

– Ju tidigare fisk och små räkor kan sorteras ut, desto större är chansen att de överlever. Det redskap som vi nu vill utveckla tar ett nytt steg i arbetet med selektivitet och kan komma till stor användning, säger Andreas Sundelöf, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Bakom idén till det nya redskapet ligger två räkfiskare på västkusten. Nu ska utvecklingen av det nya redskapet ut på upphandling för att bli verklighet.

Havs- och vattenmyndigheten satsar totalt 38 miljoner kronor på att ta fram nya redskap som sorterar arter och storlekar redan i vattnet och på så vis minimerar den oönskade fångsten som tas ombord på båtarna. Förutom det nya redskapet vid räkfiske, har myndigheten hittills beslutat att satsa 1,4 miljoner kronor till selektiva och skonsamma fångstredskap vid lax- och sikfiske.

– Vår förhoppning är att de nya redskap som vi kan utveckla genom denna satsning kommer att underlätta för yrkesfisket att genomföra EU:s nya fiskeripolitik, vilken kräver att all fångst ska tas i land, säger Andreas Sundelöf.

Utkast av fisk – alltså att fångade fiskar av olika skäl kastas åter i vattnet – i det kommersiella fisket motverkar långsiktigt hållbart nyttjande av havets biologiska resurser. Ett mål i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU är därför att gradvis införa en skyldighet att landa alla fångster av arter som omfattas av kvoter. För att stimulera utvecklingen av selektivt fiske och därmed underlätta för yrkesfisket att efterleva landningsskyldigheten har SLU:s institution för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, startat ett Sekretariat för selektivt fiske. Avsikten med sekretariatet är att hjälpa yrkesfisket att formulera sina idéer i projektform som sedan kan utvärderas vetenskapligt och användas inom fiskeriförvaltningen i Sverige.

– Detta är en ny arbetsform som vi provar eftersom ett utkastförbud kommer att innebära många nya utmaningar för fisket, och då är det näringen som bäst kan formulera problem och idéer till lösningar, säger Joakim Hjelm, forskare på Akvatiska resurser.

– Vi tror även att detta arbetssätt underlättar det generella samarbetet mellan yrkesfiske, forskning och förvaltning, menar Daniel Valentinsson, föreståndare för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Sekretariatet för selektivt fiske har inrättats på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som 2014 ansvarar för satsningen. Insamlandet av projektidéer pågår under april–juni 2014, varefter en styrgrupp på HaV beslutar vilka projekt som skall utföras under 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “HaV och SLU satsar på utveckling av selekterande redskap”

Kommentarer är stängda.