Royal Greenland – störst i Norden

Nordens största fiskeriföretag när det gäller antalet anställda är Royal Greenland som har ungefär 1 500 anställda inom fiskeriverksamhet och fiskindustri.  900 av de anställda finns på Grönland, lite över 200 i Danmark och några hundra i Polen. Royal Greenland är Grönlands största företag och ägs av den grönländska regeringen/det grönländska självstyret. Fram till 2013 var antalet anställda omkring 2 000 men efter att en stor tysk fabrik (Royal Greenland Seafood Gmbh) sålts minskade antalet.

Royal Greenland är världens största leverantör av nordhavsräkor och grönländsk hälleflundra men ägnar sig även åt fiske av annan plattfisk, kolja, torsk, sej, kattfisk etc. Företaget anvä’nder en flotta bestående av både mindre och större båtar.

I koncernen ingår en rad dotterbolag i olika länder liksom intressebolag, associerade bolag och delägda bolag. Dotterbolagen heter i allmänhet Royal Greenland med ett tillägg av landsnamnet, men undantag finns såsom Eastern Quebec Seafoods Ltd, 7170629 Canada Inc, Timmiarmiut Fishing A/S, Qeqertaq Fish ApS (ägt till 95,5%). Delägda och delkontrollerade bolag är PQ Fish ApS (Qeqertaq äger 50%), Ice Trawl Greenland A/S (50%), Gaia Fish A/S (50% direkt och 50% ägs av Ice Trawl), Upernavik Seafood (50%, Polar Seafood äger 50%),  Agama Royal Greenland LLC,

Intressebolag  och associerade företag är Greenland Glacier Seafood A/S (Qeqertaq äger 32,7%%), Qaleralik A/S (Ice Trawl äger 50%), Angunnquaq (49,4%), Sisimiut Fish ApS (45%), Frans Peter ApS (43,6%), Polar Raajat A/S (43%), Lennert og Sønner ApS (40%, Savik ApS (35%), Paarsisoq A/S (33,2%), , Ejendomsselskabet Suliffik A/S (30,3%), Akia Sisimiut A/S (17,5%, KNI äger 82,5%) och Iquique US LLC (Royal Greenland Inc äger 18,63%).

Royal GreenlandI styrelsen för Royal Greenland sitter Niels de Coninck-Smith, Peder Tuborgh, Pitsi Høegh, Pernille Fabricius och Sara Heilmann förutom de tre som utsetts av de anställda. VD är Mikael Thinghuus. Niels de Coninck-SMith är också styrelsemedlem i det stiftelseägda Rambøll och i Dovista A/S som ägs av VKR-gruppen, dvs familjen Kann-Rasmussen. Peder Tuborgh är för sin del VD för Arla.

Fiskeriföretaget Royal Greenland härstammar från det företag som en gång startades för att ta hand om administration och förvaltning av den grönländska kolonin:

Royal Greenlands historie går tilbage til 1774 hvor det blev oprettet under navnet Den Kongelige Grønlandske Handel. Firmaet havde statslig monopol indtil 1950 og eksisterede i sin daværende form indtil 1985. . Derefter blev det oprettet som eksportselskab under navnet Proeks (senere Royal Greenland). I 1979 overtog Grønlands Landsstyre selskabet og i 1990 blev det oprettet som et selvstændigt aktieselskab.

Fiskeriföretaget blev alltså ett självständigt bolag 1990 då det bröts ur det tidigare monopolföretaget som numera heter KNI.

Royal Greenland

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!