Kvotråd för torsk, kolja och sej i arktiska vatten inför 2015 klara

Internationella Havsforskningsrådets (ICES) råd för torskkvoterna i arktiska vatten som Barents hav är på en total kvot av 894 000 ton, en minskning med 99 000 ton jämfört med årets råd och beslutad TAC för 2014. Fisket anses bärkraftigt och bedömningen är att lekbestånden är stora.

Torskfiske

Det slås vidare fast att det troligen inte förekom nåt olagligt, oreglerat eller orapporterat fiske (IUU-fiske) på torsk i arktiska vatten under 2013:

Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2013.

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2015 på 894 000 tonn. ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og vanlig uer. Kommentarer fra Havforskningsinstituttet: Bestandsstørrelsen er omtrent som i fjorårets bestandsvurdering. Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre.

När det gäller kvotråden för kolja är de högre än rådet för 2014, men lägre än den TAC som fastställdes för innevarande år. En kvot på 165 000 ton är föreslagen för år 2015 Det är en ökning med 10% jämfört med rådet för 2014, men en minskning i förhållande till beslutadTAC som är 178 500 ton.

För gråsej (sej) gäller att kvotrådet är 122 000 ton för 2015 vilket är en ökning jämfört med rådet för 2014 på 119 000 ton men en minskning i förhållande till beslutad TAC för detta år som är 140 000 ton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!