Även i Västerhavet är det problem med torsken

Det finns problem med torsken i Östersjön. På olika sätt, men framförallt handlar det om att torsken är liten, mager och sjuk. Det finns många torskar men de är så små och har så dålig kvalitet att det inte är nån idé att fånga fisken. Därför fiskas bara en del av torskkvoterna i Östersjön upp, faktiskt bara ungefär hälften av det som är tillåtet att fångas tas upp.

Torsk

I Västerhavet är problemet ett annat. Kvoterna är för små. Vid kräftfiske räcker det med ett enda tråldrag så får en båt upp så mycket torsk att de sen inte kan fiska mer den veckan om de inte ska behöva slänga ut fisk eller på nåt inte helt lagligt sätt förvandla torsk till pengar. Problemet blir mindre om kräfttrål med rist används förstås, men försvinner inte helt. Samtidigt är det bra betalt för torsk så fiskarna vill också ta upp torsk för avsalu vilket gör att det bästa för yrkesfiskarna i Kattegatt och Skagerak vore ökade kvoter på torsk. Det skulle dessutom minska trycket på behovet av att fiska räkor för många båtar. Något som i sin tur skulle kunna innebär mindre utkast i räkfisket, minskad uppgradering.

Anledningen till att fiskebåtar får så mycket torsk i trålen är helt klart att det finns mer torsk just nu än det funnits på många år. Det rör sig med all sannolikhet om torsk som leker I Nordsjön och som vid en viss ålder kommer in till svenska Västkusten för att äta. En del fiskare hävdar dock att det handlar om att kustlekande bestånd av torsk har kommit tillbaks i vissa områden. De menar att forskningen inte hänger med i utvecklingen då de metoder som används vid provtrålningar i Sverige inte fungerar kortsiktigt, dvs för perioder på under 10-15 år. I fisket behövs metoder som kan avgöra beståndens storlek över mycket kortare perioder som 2-3 år.

För nordsjötorsken gäller att bestånden haft en bra utveckling under många år, delvis beroende på ett begränsat fiske. Bestånden är nu lika stora som de var 1995. En hel del tyder på att det borde gå att öka fångsterna av torsk de närmaste åren då fisket enligt många källor legat på en bra och hållbar nivå under en längre tid:

The Marine Stewardship Council said that on current trends the fish would soon qualify for its certification.

Cod was on the brink of extinction in the 2000s and env­ironmentalists regard consuming it as close to a crime.

During the cod boom of the 1970s, the North Sea catch stood at more than 300,000 tonnes. It had fallen to below 70,000 tonnes for the first time in 1999 and reached its lowest level, 28,900 tonnes, in 2006.

MSC certification is determined by the state of the stocks, the environmental impact of the fishery, and if there is a management system in place to maintain sustainability if circumstances change.

Claire Pescod, spokeswoman for the MSC, said stocks would not be sustainable for at least a year, and possibly two or three. “Things are a lot better than they were, but we can’t let up just yet”, she said.

Various conservation measures have been used in an effort to help stocks recover, including changing the nets fishermen can use, a reduction in quotas and restrictions in the number of days vessels can be at sea.

Paul de Zylva, from Friends of the Earth, however, warned that taking the species off the danger list too soon could lead to a repeat of overfishing: “We would expect some rec­overy of cod stocks because of the closure of the North Sea cod fisheries. But this does not mean stocks have recovered to high enough levels,” he said.

När det gäller torsk som leker i Kattegatt eller vid kusten i Skagerak är situationen delvis en annan. Där finns anledning att tro att bestånden inte tål utökat fiske. Samtidigt är det svårt att veta om den torsk som fångas är från nordsjöbeståndet eller från lokala bestånd som leker kustnära i Skagerak eller i Kattegatt.

Problemen för fiskarna på Västkusten kommer att förvärras när EU:s nya fiskerilagstiftning om förbud mot utkast införs år 2015. Det finns idag inga förutsättningar för systemet att fungera inom det demersala fisket på Västkusten. Problemet är framförallt torsken då kvoterna är så mås att en fiskebåt och de som äger den inte har möjlighet att sälja det som de får upp då de i så fall skulle överskrida vad de har tillstånd att fiska. Hur det är tänkt att fisken ska tas om hand i detta läge är oklart. Yrkesfiskarna får inte slänga tillbaks den i havet och får inte sälja den. Det vore slöseri att mala ner fin torsk till fiskmjöl eller på annat sätt dumpa en i land. I dagens läge finns inge föreslagna åtgärder eller system som kan lösa problemen. Utkastförbudet som alla fiskare är positiva till kommer inte att fungera inom det demersala fisket på svenska Västkusten som det fisket idag ser ut. Kvoterna på fisk är för små och det ställer till problem även i kräft- och räkfisket på olika sätt.

I Danmark är kvoterna större och det finns ett system där kvoter kan köpas in mycket kortsiktigt, från dag till dag. Detta gör att en fiskare som får för mycket fisk i trålen inte behöver kasta ut den utan kan köpa kvot av nån annan fiskare och på så sätt landa den lagligt. Kanske är enda möjligheten att danskt och svenskt fiske integreras på detta område så att svenska fiskare och svenska kvot av fisk ingår i det danska systemet. Alternativet är en ökning av de svenska kvoterna för annars är utkastförbudet bara tomt prat och inget som kommer att fungera i praktiken. Regelverken i de två länderna borde också vara likadana. Detta oavsett hur problemen (existerande och kommande) inom det demersala svenska fisket löses.

Läs också om ett annat problem för svenska fiskare:  Orimligt pappersarbete och byråkrati inom fisket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!