Skärgårdsverk kring Lysekil, på Stångenäset och Sotenäset

I Lysekil fanns två trankokerier med namn Lyrevik, ett med 8 kittlar ägt av Fredrik Bundsen på Holma Säteri och ett mindre ägt av handelsmannen Borgström i Göteborg. Bundsen ägde också trankokeriet Rinkenäs som också låg i Lysekil. Det gjorde också Rosviks skärgårdsverk som ägdes av stadskassören Gyllich och handelsmannen Almgren i Uddevalla.

I Lyse socken vid Finnsbo udde invid Gullmarn låg ett lokalt ägt mindre trankokeri.

Norr om Lysekil låg en mängd trankokerier vid och utanför Trälebergs kile, Balasteberget, Getholmen utanför Grundsund (N. Grundsund), Hjelmvik, Hästepallen, Skutebacken, Valbodalen, Åkervik  och Slätholmen. De flesta av dessa var lokalt ägda men Slätholmen invid Saltö var ett större trankokeri med 8 kittlar som ägdes av H. af Christiernin och J.B. Hellberg år 1795. Även Hästepallen som uppfördes 1781 var ett större trankokeri med 8 kittlar ägt av Olof Fredric Lake i Göteborg.

På själva Saltö fanns 1 trankokeri tillhörigt handelsman Falckman i Strömstad år 1787. 1797 ägdes detsamma av Lars Colling eller rådman Lundström för vid denna tid fanns det två trankokerier och ett salteri. Det sistnämnda byggdes 1795 som trankokeri med 8 kittlar och ägdes av H. af Christiernin och J.B. Hellberg. I själva Grundsund (Norra Grundsund) fanns två anläggningar, ett skärgårdsverk tillhörande Bengt Barck och Johannes Barck i Uddevalla och ett trankokeri ägt av M. Norenberg och kyrkoinspektör Berg. 1787 hade det 4 kittlar medn 1795 hade det byggst ut till dubbelt så många.

På Håskär invid Stora Kornö låg ett skärgårdsverk ägt av Hindr. Walcke i Uddevalla år 1808. Denne ägde också ett större trankokeri md 10 kittlar på Kornö tillsammans med Christopher Busck. På Kornö fanns även ett mindre trankokeri som anlades 1779 av Gustaf Rahm men som 1787 ägdes av Hans Olsson.

Förutom redan uppräknade anläggningar fanns det i Lyse socken en rad lokalt ägda trankokerier. Vid  Bervik och Båsen på Flats ägor, vid Fiskebäcksudde, 3 stycken vid Hanneviks holme varav det största ägdes av Christian Zachau i Uddevalla, ett i Lilla Grundsund, ett på Norrudden och ett på Sörudden i Torgestad, ett i Persviken, ett i Skalhamn, ett vid Sporrevik, vidare 2 st vid Sjöbolsvik och ett vid Sandviken.

I Brastads socken fanns enbart små trankokerier som var lokalt ägda. På Holma säteris ägor fanns dock ett trankokeri som ägdes av Fredrik Bundsen (ägare av Holma säteri). Där fanns också ett annat trankokeri med lokala ägare. På Sämstads ägor fanns Wiken och Mjölkebacken, på Tunstads ägor fanns 2 trankokerier vid Aluneviken, ett vid Näbba och två vid Stora Sandvik. På Stora Bornön fanns ett och på Barkedals ägor invid Gullmaren fanns tre varav två låg vid Barkedals Hälla. På Sköllungens ägor fanns två trankokerier vid Båsvik och vid Holländarholet på Holländerörds ägor fanns tre trankokerier och vid Lahällan i Bräcke fanns ett skärgårdsverk.

Om anläggningarna i Brastad socken var små så var flera av anläggningarna i Bro Socken stora, däribland Edskärs trankokeri med 8 kittlar som ägdes av Mikael Koch & Söner i Uddevalla, Slävik med salteri och trankoker med 4 kittlar år 1787 och 12 kittlar år 1794. 1787 ägdes detta verk av Jonas Kullgren och Samuel Gadelius i Uddevalla för att 1794 ägas av M.P. Gerle från samma stad. Vid Slaholmen ägde Anders Gerle skärgårdsverket Götaö år 1787, men 1797 hade ägandet av detta verk övergått till Aron Kjellberg & Co i Göteborg. Vidare fanns trankokerier Brattåsäng, Båtevik, Forsssund, Hästepallen (Vrångebäck), Röe Sandvik, Orrevik och Krabbevik med lokala ägare. De låg alla vid Åbyfjorden.

Sandbogen

Gerlegården i Sandbogen är det ena av två kvarvarande köpmanshus i Bohuslän, som minner om sillsalteri-och trankokeriepoken från sent 1700-tal. Det andra är Kålhuvudet på Tjörn och är i ägo av samma släkt, nämligen efter Sven Pettersson, som var trankokeriarbetare redan 1790.

På Sotenäset i Askums socken fanns fler större anläggningar ändå, däribland Gerles sillsalteri Sandbogen (1799 ägt av M.P. Gerle), byggt i början av 1780-talet och nedlagt 1810. Därefter blev anläggningen istället en handelsbod och köpmanshus. Andra större anläggningar var Gluppesunds trankokeri med 8 kittlar och Gåseskärs salteri och trankokeri med 12 kittlar, båda ägda av landshövding Fredrik Lilljehorn och Samuel Virgin. Det sistnämnda uppfördes 1791 och det förstnämnda år 1795.

Vidare fanns Hassleskärs trankokeri med 8 kittlar ägt av Mikael Koch & Söner, vid Sandshuvud fanns ett med 6 kittlar ägt av Deijenberg i Göteborg och ett med 8 kittlar ägt av Samuel Virgin, vid Söön ett trankokeri med 8 kittlar ägt av J.C Schulzen samt Tången med 6 kittlar och ägt av Michael Petter Gerle. Mindre verk fanns vid Amhults sund (lokalt ägt), Drottningudden på Buas ägor ägt av kronolänsmannen Swartz och Reinhold Klingstedt, Hamansudden som ägdes av J.J. Kjellgren i Strömstad samt Viken på Amhults ägor, också med lokal ägare.

I Tossene socken fanns först ett trankokeri ägt av Samuel Virgin vid Bovallstrand. Dett brann emellertid ner och Virgin byggde istället ovan nämnda Sandshuvud. Senar fanns ett mindre trankokeri, sannolikt på samma plats, som ägdes av Olof Klingstedt. Vid Stensvik (Uleberg) fanns ett trankokeri med 8 kittlar som ägdes av handelsmannen Sönnerberg i Göteborg och för vövrigt fanns mindre trankokerier med lokala ägare vid Lahälla (Hunnebo), Lamans brygga (Sparöd), Röds brygga, Skomakareudden, Stensjö, Stensnäs (Klev) och ett vid Åby säteri tillhörigt fru Virgin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,