Halverad kvot av vitlinglyra och dubblerad kvot av skarpsill

Vitlinglyra (sperling, øyepål) är en liten fisk som finns i hela Nordostatlanten, men främst i de nordliga delarna av Nordsjön. Den fiskas för framställning av fiskmjöl och fiskolja. Dessutom i stort sett enbart av norska och danska båtar. ICES har halverat årets kvot av vitlinglyra i jämförelse med vad som preliminärt föreslagits:

Det foreløpige rådet for øyepål som kom i oktober 2013 tilsa en kvote på maksimum 216 000 tonn i 2014, mens det oppdaterte rådet tilsier at kvoten bør være under 108 000 tonn for å sikre at gytebestand neste år er forsvarlig stor. Endringen i rådet skyldes at ny toktinformasjon viser at 2012- og 2013 årsklassene ikke er fullt så sterke som data har indikert. Likefullt, 2012-årsklassen er meget sterk, mens 2013-årsklassen er litt under middels sterk, så på tross av en nedjustering av bestandsstørrelsen, er bestandssituasjonen fremdeles vurdert til å være god for øyepål, skriver HI på nettsidene.

Inga svenska och svenskflaggade fiskebåtar fiskar vitlinglyra. Det är dock tänkbart att någon av de svenskägda fiskebåtar som har dansk flagg har fiskerättigheter för vitlinglyra.

Vitlinglyra

Vitlinglyra Foto:HI

Samtidigt som kvoterna för vitlinglyra skrivits ner till hälften föreslås en dubblering av kvoten för en annan industrifisk, skarpsill (brisling):

Brislingefiskeriet i Nordsøen har fået en positiv melding fra ICES, der netop har afgivet sin anbefaling for fiskeriet fra juli 2014 til juni 2015. Her anbefaler ICES en kvote på 227.000 tons for Nordsøen – hvilket næsten svarer til en fordobling i forhold til den foregående anbefaling fra ICES.

I sin anbefaling skriver ICES bl.a. at fiskedødeligheden har været faldende siden 2004, og at rekrutteringen i 2013 har været en af de højeste gennem de seneste mange år.

Förutom längs med Bohusläns kust fiskas skarpsill i huvudsak för tillverkning av fiksmjöl och fiskolja. Längs Bohusläns kust fiskas skarpsill i stor utsträckning för konservering som ansjovis. Sakrpsillsfiske är viktigt för svenska fiskebåtar oavsett flagg och det kan nästan sägas vara en svensk specialitet. En stor del av den skarpsill om fångas av danskflaggade och finskflaggade båtar tas upp av svenskägda sådana. I Östersjön fiskas skarpsill och sill ofta tillsammans, i Västerhavet främst åtskiljt.

Skarpsill

Skarpsill

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!