Utkastförbud är knappast ett problem i det pelagiska fisket

Inom EU kommer utkastförbud att gälla för vissa fisken från och med 1 januari 2015. Det gäller det som i Sverige kallas pelagiskt fiske och i Danmark kallas industrifiske och pelagiskt fiske. Det handlar om fiske på arter som sill, skarpsill, makrill, tobis, blåvitling (kolmule) och vitlinglyra (sperling, øyepål). I Östersjön gäller dock utkastförbudet allt fiske.

Utkast är inget stort problem inom det pelagiska fisket och industrifisket. Bifångsterna är små eller obefintliga. Vid sill och skarpsillsfiske förekommer dock bifångster av skarpsill respektive sill som hänsyn tas till redan idag så inga utkast behövs. I Östersjön fiskas sill och skarpsill ofta ihop. För övrigt fiske i Östersjön gäller också att det är få bifångster då Östersjön inte alls har samma artrikedom som Västerhavet. Bifångster där är alltså ett ganska litet problem. Ändå tycker danska fiskare att införandet av utkastförbud borde skjutas upp:

Den 1. januar 2015 gælder der et forbud mod discard for fiskeriet i Østersøen samt for det pelagiske fiskeri og for industrifiskeriet. Det er fiskerier, der samlet set dækker over 50 procent af den samlede årlige omsætning i Danmark!

Alligevel mangler vi endnu at se den første vedtagne lovgivning om, hvordan vilkårene bliver for fiskeriet i 2015. Vi ved heller intet om, hvordan vi må fiske; hvordan fisk, der før skulle discardes, nu skal opbevares og behandles om bord og ved landing. Vi ved heller ikke endnu, om den mængde, der nu ikke må genudsættes, bliver dækket ind med en kvoteforhøjelse.

Vi er kort sagt fuldstændig ude af stand til at tage bestik af situationen og gøre os selv klar, så vi fra den første fiskedag i 2015 kan have et effektivt og lønsomt fiskeri.

I stedet fyger det rundt i luften med modsatrettede meldinger om, hvordan de kommende regler skal udformes. Det gælder uanset om det er fra EU-Kommissionen, ministerier, ministre eller embedsfolk. Der er hverken hoved eller hale over udmeldingerne.

Derfor kan vi forudse – eller måske rettere frygte for – at fiskerne fra den 1. januar 2015 bliver kriminaliserede, fordi der vil være modsatrettet lovgivning. Lovgivning der på den ene side pålægger os at tage al fangst med i land, og på den anden side forbyder os at tage dele af fangsten med i land.

Det skyldes ikke – skal jeg lige understrege – langsommelighed fra fiskeriet. Det skyldes ene og alene et i forvejen ualmindeligt langsommeligt EU-system, der er blevet gjort endnu langsommere af både et valg til Europa-Parlamentet og udpegning af en helt ny EU-Kommission.

Derfor er jeg – som formand for Danmarks Fiskeriforening – nu nødt til at sige, at det er tid for politisk handling. EU er nødt til at udsætte ikrafttrædelsen af discardforbuddet.

Det problem som tas upp, att fiskare kommer att begå brott oavsett vad de gör med bifångsten är dock ett reellt problem. Inte kasta ut och inte landa. Båda sakerna riskerar att vara förbjudna. Ingen vet för närvarande hur det ska fungera och inga förslag till lagändringar föreligger i nåt land. Problemet är dock litet för det pelagiska fisket, industrifisket och fisket i Östersjön. Sannolikt kommer det inte att vara några som helst egentliga problem för de fiskare som är engagerade i detta fiske. Men risken finns ändå att en del fiskare måste bli brottslingar då de inte kan agera utan att bryta mot lagen.

Problemet kommer dock att växa till enorma proportioner när utkastförbud införs för allt fiske i Västerhavet. I Västerhavet är det redan nu stora problem för kräftfiskare och andra med för små kvoter på torsk i förhållande till vad som som fångas. Kanske har de danska fiskarna inte rätt när de kräver att utkastförbudet bör skjutas upp, men de har definitivt rätt om problemets natur. Att yrkesfiskare riskerar bli brottslingar hur de än gör.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,