Snurrevad istället för garn minskar sälskador

Snurrevad är en fiskemetod som används ganska allmänt i flera andra länder, men inte i Sverige. Metoden används vid fiske av plattfisk och torsk. Det är en miljövänligare metod än bottentrålning och en bättre metod än garnfiske om sälskador ska undvikas. Garn står i vattnet länge, snurrevad är i likhet med bottentrål istället en aktiv fiskemetod. Med garn blir det mycket tid för sälen att äta på fisken som sitter fast i maskorna, med snurrevad blir det inte det.

Användning av skotsk snurrevad

Användning av skotsk snurrevad

Skotsk snurrevad

Skotsk snurrevad

Snurrevad finns idag i två varianter, dansk snurrevad och skotsk snurrevad, eller flyshooter som den senare metoden också kallas. Vid snurrevadsfiske fästs först ena linan vid en boj, därefter läggs den ut på botten, vaden läggs ut på botten och båten återvänder till bojen medan den andra linan läggs ut. Resultatet är att linorna ligger i en ring på botten. Båten drar in vaden när den återkommit till punkten där utläggningen började. Båten rör sig inte utan vinschar in linorna och snurrevaden. För att hålla båten still ankras den upp.

Med skotsk snurrevad så liknar det mer trålning. När snurrevaden  vinschas in står båten också stilla som med dansk snurrevad men hålls på plats med hjälp av motorerna och ingen ankringsboj används. Skotsk snurrevad används av mycket moderna fiskebåtar medan dansk snurrevad vanligtvis används av mindre och äldre båtar. De två metoderna fungerar alltså i stort sett likadant.

Aaltje Postma L-757 fiskar med skotsk snurrevad. Film av Henrik Kaarsholm on Vimeo.

Fiske med snurrevad håller på att ersätta fiske med bomtrål i Nederländerna och andra länder. Bomtrålning är den bottentrålning som är klart skadligast för botten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS. Snurrevad ska inte förväxlas med snörpvad som är ett helt annat fiskeredskap.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!