Sveriges största fiskeriföretag 2014

Baserat på omsättningen 2013 finns det ett svenska fiskeriföretag som står i en klass för sig. Astrid Fiske AB på den lilla ön Rörö.  Med en omsättning på 302 miljoner SEK år 2013 är företaget mycket större än de närmsta konkurrenterna, Torönlandkoncernen (med en omsättning nånstans mellan 50 och 100 miljoner), Fiskeri AB Ginneton (50 miljoner) och  Themis Fiskeri A/S (också på Rörö, 43 miljoner på ett förlängt räkenskapsår, 18 månader).

I Sverige äger Astrid-koncernen en större fiskebåt, GG 764 Astrid, en halvstor,  GG 77 Falken av Rörö, och flera mindre båtar som exempelvis GG 70 Marie, GG 164 Tuna Clipper och GG 292 Martina. I Danmark har koncernen dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S som äger 4 större båtar, E 532 Rockall, L 525 Thingholt, S 264 Astrid och S 456 Anne-Mie. Förutom Astrid-koncernen är det Ginneton-koncernen, Bryngeld-koncernen och Torönland-koncernen som har flera större fiskebåtar än en. De flesta fiskeriföretagen äger dock mindre fiskebåtar vid sidan av de större.

IMG_0161

GG 764 Astrid innerst och S 264 Astrid utanför.

Antalet anställda i Astrid-koncernen under 2013 uppges till 52 stycken, att jämföra med 21 anställda i Fiskeri AB Ginneton, 10 anställda i Themis Fiskeri AB, 11 i AB Clipperton, 12 i Nicklasson Fiskeri AB om dotterbolaget Strandens Bemannings AB räknas med och 11 anställda i Bryngeld Fiskeri AB (år 2012). Antalet anställda i Torönland-koncernen som består av flera företag utan en formell koncernbildning är svårt att få grepp om, men bör ligga nånstans mellan 10 och 20. Ett av företagen, Tor Rederi AB, hade 8 anställda år 2013.  Andra företag i Torönland-koncernen är Torönland HB, Torönland Fiskeri AB, Martin Ahlström AB och Robert Ahlström AB. Kanske kan också Mette Fiskeri AB räknas till koncernen.

I likhet med Astrid Fiske AB har Themis Fiskeri AB (Themis Fiskeri A/S), Stella Nova Fiskeri AB (Fiskeriselskabet Stella Nova ApS), Odeskär AB (Odeskar Fiskeri A/S), August Fiskeri AB och Fiskeri AB Ginneton (Gifico ApS) syster- eller dotterbolag i Danmark. Odeskär har också ett systerföretag i Sverige, Andersson Bemanning Fiskeri AB och Augusts danska systerföretag heter Saron Fiskeri A/S. Bryngeld Fiskeri AB har ett systerföretag i Finland, Kotka Fiskeri OY AB.

För danska fiskeriföretag finns ingen omsättning redovisad, men Kotka Fiskeri omsatte 1,6 miljoner euro år 2013 och gjorde en förlust på 132 000 euro.

Zandic-koncernen bedrev fiske i Västsahara med en fiskebåt och det gör sannolikt Midlake Fiskeri AB också. Nicklasson Fiskeri fiskar med en båt under tysk flagg vilket också Kristine Fiskeri AB gör. PFG Fish har dotetrbolag i Polen och Estland. Bolaget i Polen äger en större fiskebåt.

Det finns utöver dessa företag ett större svenskt pelagiskt fiskeriföretag som är en enskild firma eller partrederi, GG 158 Sunnanland. Inga ekonomiska uppgifter om detta företag är kända Det gäller även övriga fiskeriföretag som är partrederier. KB. HB eller enskilda firmor. Det kan därför finnas företag inom räkfisket som borde finnas med på listorna

20 största svenska fiskeriföretagen, omsättning miljoner SEK, 2013

Astrid Fiske AB, 302
Torönland, kanske ungefär 60-70
Fiskeri AB Ginneton, 50
Themis Fiskeri AB, 43 (18 månaders räkenskapsår)
Bryngeld Fiskeri AB, 35 (2012, sannolikt mycket lägre 2013 då företaget sålt sin största båt)
AB Clipperton, 32
Västfjord Fiskeri AB, 27
Ahlma Fiskeri AB, 23
Lövön AB, 21
Bristol Fiske AB, 19
Courage af Skillinge, 18
Zandic-koncernen, 18
Nicklasson Fiskeri, 16
Båt GG 330 Carmona, 15 (2012, omsättningen var sannolikt mycket mindre under 2013 då företaget sålt sin båt och inte hade nån ny)
Arkö Fiske AB, 12
Odeskär/Andersson, 12
Kristine Fiskeri AB, 10

20 största svenska fiskeriföretagen, bokförda tillgångar miljoner SEK, 2013

Astrid Fiske AB, 950
Fiskeri AB Ginneton, 169
Lövön AB, 114
AB Clipperton, 104
Themis Fiskeri AB, 78
Torönland-koncernen, 59
Kristine Fiskeri AB, 46
PFG Fish AB, 38
Västerland AB, 38
Ahlma Fiskeri AB, 37 (köpt båt från Carmona-bolaget)
Stella Nova Fiskeri AB, 36
Bristol Fiske AB, 34
Odeskär AB, 28
Ahlström & Larsson Fiske AB, 26 (bolaget har sålt sin båt)
Fiskeri AB Roxen, 27 (bolaget har sålt sin båt)
Courage af Skillinge, 23
August Fiskeri AB, 20
Alfhild Fiskeri AB, 17
Midlake Fiskeri AB, 17
Nicklasson Fiskeri AB, 15

Svenskägda fiskeriföretag i Danmark, bokförda tillgångar, miljoner DKK, 2013

Astrid Fiskeri A/S, 691 (dotterbolag till det svenska företaget)
Themis Fiskeri A/S, 217
Gifico ApS, 169,
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 99
Odeskar A/S, 37
Saron Fiskeri A/S, 16

När det gäller de danska företagen är det förutom i fallet med Astrid oklart om de är systerbolag eller dotterbolag till de aktuella fiskarfamiljernas fiskeriföretag i Sverige.

Alla fiskeriföretag som nämns i texten är inriktade på pelagiskt fiske (sill, makrill, skarpsill, Tobis) med undantag av Nicklasson Fiskeri och Västerland som ägnar sig åt demersalt fiske efter torsk och andra bottenlevande fiskar, Västerland fiskar också räkor medan Arkö Fiske samt August/Saron-koncernen i huvudsak fiskar räkor. Ginneton och Bryngeld/Kotka ägnar sig åt såväl pelagiskt som demersalt fiske vilket också Astrid-koncernen kan sägas göra med de mindre svenska båtarna Marie och Falken.

Se också inlägget om de största svenska och svenskägda fiskebåtarna år 2014 liksom vilka som äger de svenska fiskerättigheterna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Sveriges största fiskeriföretag 2014”

Kommentarer är stängda.