ICES föreslår minskade kvoter i Nordatlanten

Det tre viktigaste arternas i det pelagiska fisket i Nordatlanten är sill, makrill och blåvitling (kolmule). Tillsammans med torsk är dessa tre arter dessutom de viktigaste arterna för fisket i stort. ICES, Internationella Havsforskningsinstitutet, har inför 2015 föreslagit minskade kvoter för samtliga tre viktiga pelagiska arter.

Sill

Sill

Två av arterna överfiskas sannolikt. Det gäller i första hand sill, det handlar i detta fall om så kallad atlantoskandisk sill eller NVG-sill, dvs vårlekande sill i området mellan Island och Norge. Kring denna sill har berörda länder inte kunnat komma överens om kvoter (TAC, högsta tillåtna uttag) och framförallt Färöarna har fastställt helt egne kvoter utanför det gemensamma systemet. Huvudanledningen till överfisket är alltså Färöarnas och viss mån Islands fleråriga vägran att följa överenskommelser. Något som bidragit till att beståndet av NVG-sill är mindre än på mycket länge. Såväl svenska som danska fiskare har kvoter på NVG-sill och berörs därmed av minskad TAC.

För makrill gäller likartade förhållanden, fast där får vi lägga Grönland till listan av syndare. Färöarna, Island och Grönland har saboterat och vägrat gå med på överenskommelser om TAC och i ett par år satt egna kvoter oberoende och utanför föreslagna kvoter från ICES och i förhandlingar. Makrillbestånden har dock än så länge klarat sig bättre än NVG-sillen och ICES menar att det torts oansvarig hållning från flera länder så är beståndet av makrill bärkraftigt och långsiktigt hållbart. För makrillen gäller dock mycket hårdare råd för Skagerak och Nordsjön där ICES föreslår inget makrillfiske alls i Skagerak, södra och centrala Nordsjön. Något som naturligtvis påverkar svenska och danska fiskare.

Blåvitlingtrål

Blåvitlingtrål

Även för blåvitling (kolmule) värderar ICES att beståndet i Nordostatlanten befinner sig på en långsiktigt hållbar nivå men föreslår i enlighet med gällande förvaltningsplan ändå en minskning av kvoterna (TAC) inför 2015. Beslutad TAC har i allmänhet legat högre än förslagen från ICES. Svenska fiskare har bara små kvoter av blåvitling, men danska fiskare har större och bland de danska fiskarna ingår också flera svenska fiskare med danskflaggade båtar.

Norska fiskeriintressen menar dock att det vad det gäller makrill är så att det finns utrymme för större kvoter än de ICES föreslår. Vad det gäller NVG-sill har de en mer nyanserad bild. Fiskare och fiskeriintressen vill dock tjäna så mycket pengar på fisket som möjligt vilket gör att deras invändningar och uppfattningar alltid måste tas med en stor nypa salt när det gäller generella uttalanden om kvoter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!