ICES-rådet var 6 000 ton, men beslutet om TAC 120 000 ton

Det är vad som gäller för lodda (capelin) i Barents Hav. ICES ursprungliga råd på hur mycket lodda som skulle kunna fiskas år 2015 var 6 000 ton. Ändå har Ryssland och Norge kommit överens om en TAC på 120 000 ton. Något märkligt. Märkligt är också det faktum att det finns ett alternativt ICES-råd på 195 000 ton:

På høsttoktet etter lodde er gytebestanden av lodde beregnet til 870.000 tonn i det området som ble dekket på toktet. Toktet ble imidlertid både hindret av is i nord og mangel på fartøyer, og den beregnete gytebestanden ble derfor antatt å være et underestimat.

[–]

Etter en korreksjon på grunn av den manglende arealdekningen beregnet ICES gytebestanden av lodde til 1 450 000 tonn, og det er dette tallet som er lagt til grunn for kvoterådet på 6000 tonn. Rådet er imidlertid svært usikkert.

ICES laget derfor også et kvoteråd basert på en alternativ beregningsmetode, der det ble tatt utgangspunkt i resultatene på høsttoktet etter lodde i fjor (2013), og der bestanden ble fremskrevet i forhold til den dødelighet som er observert i bestanden de siste tre årene. Denne beregningen gav en vesentlig større gytebestand på 2 289 000 tonn, og innebærer at 62% av gytebestanden befinner seg utenfor det området som ble dekket under årets tokt. ICES skriver at dersom denne beregningen blir lagt til grunn, ville kvoterådet vært 195 000 tonn etter forvaltningsregelen.

Lodda

Det verkar som om Ryssland och Norge vägt samman de två radikalt olika råden för att hamna nånstans emellan, fast mycket högre än det lägre rådet förstås, om än inte lika högt som det högre rådet. Förfarandet verkar ytterst märkligt och om beslutet sätter loddabeståndet i risk innebär det också minskade bestånd av NVG-sill som lever på lodda.

Kvoten på 120 000 ton inför 2015 är en ökning från de 65 000 ton som TAC var på år 2014.

Beslutet om lodda i Barents hav berör inga svenska eller danska fiskare då de inte fiskar i Barents Hav. Det finns en liten svensk kvot och en betydligt större dansk kvot lodda i grönländska vatten men det har inget med TAC i Barents Hav att göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!