ICES vill öka kvoten för vitlinglyra

Vitlinglyra är en lite fisk som på danska heter sperling och på norska øyepål. Den fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. I stort sett är det danska  och norska fiskare som ägnar sig åt detta fiske. Den av ICES föreslagna totalkvoten, TAC (totalt tillåten fångst), i Nordsjön är för 2015 på 326 000 ton. Detta ska jämföras med en TAC på 216 000 ton år 2014.

Vitlinglyra

Danmark brukar få det mesta av den TAC som tillfaller EU och huvuddelen av det som inte tillfaller EU tas upp av norska fiskare:

For 2014 er den samlede TAC for EU er på 128.250 tons, hvoraf de 106.152 tons tilfalder de danske fiskere. Året forinden var den samlede TAC på 187.500 tons – Danmark fik en andel på 167.345 tons

Fördelningen av TAC på olika länder inför 2015 är inte klar ännu. En väldigt liten kvot vitlinglyra tilldelas Sverige varje år. Om någon överhuvudtaget fiskar upp den är oklart. Bland de danska fiskebåtar som har fiskerättigheter för vitlinglyra kan det finnas svenskägda båtar, men jag känner inte till om det är så.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!