Oceana kritiserar fiskeförvaltningsplan för Östersjön

EU-kommissionens förslag, som presenterades den 6 oktober, om en långsiktig förvaltningsplan för torsk, strömming och skarpsill i Östersjön får underkänt av miljöorganisationen Oceana.

Eftersom planen avser ett flertal typer av fiske menar EU-kommissionen att den garanterar att fiskeriförvaltningen bygger på de senaste vetenskapliga rönen om samspelet inom och mellan bestånden och andra aspekter av ekosystemet och miljön.

I stället för en kortsiktig planering omfattar denna fleråriga plan en långsiktig förvaltning av fiskbestånden med beaktande av särdragen hos de olika typerna av fiske. Denna metod är avgörande för att uppnå målet att utnyttja bestånden på en hållbar nivå enligt EU-kommissionen.

– Det är den plan för Östersjön som vi eftersträvade i och med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. De regionala aktörerna ges befogenheter och i stället för en årsbaserad planering kommer dessa långsiktiga planer att garantera hållbarheten för bestånden i Östersjön och en solid inkomstkälla från fisket för både dagens och kommande generationers fiskare, säger kommissionsledamoten Maria Damanaki, som ansvarar för havsfrågor och fiske. Genomförandet av den reformerade fiskeripolitiken är nu i full gång och jag ser fram emot att ta del av planerna för övriga havsområden.

Förvaltningsplanen för Östersjön kommer nu att behandlas i Europaparlamentet och rådet.

Förslaget är det första i sitt slag att försöka ta ett helhetsgrepp av fiskeriförvaltning genom att ta hänsyn till ekosystemets funktioner där sambandet mellan rovfisk och byte tas i beaktande, istället för att enbart ägna sig åt enartsförvaltning. Oceana välkommnar kommissionens försök till detta. Organisationen menar dock att förslaget brister när det gäller att säkerställa en återhämtning av det östra torskbeståndet i Östersjön. Detta trots att den innehåller en hel del bra åtgärder såsom möjligheten att skydda juvenil och lekande fisk.

Oceana anser därför att planen inte är färdig att sjösättas. Forskarna rekommenderade nyligen en väldigt begränsad mängd fiske på detta bestånd på grund av brister i tillgänglig data. Vidare rapporterar både forskare och fiskare att beståndet främst av små och svaga torskar. Oceana är därför oroade att fångstmängden kommer att sättas för högt om förslaget antas, samt att förslaget brister i att säkerställa en god ålders- och storleksfördelning i fiskbestånden.

“Då meningen med denna förvaltningsplan är att åstadkomma ett mer hållbart fiske i Östersjön samt verka som ett gott exempel för övriga Europa är det oturligt att tillståndet för torsken i Östra Östersjön inte tas på större allvar i planen. Trots att detta bestånd tycks ha ökat i storlek så består det tyvärr mest av små och svaga individer. Vi hoppas att man kommer att se till att förbättra planen genom att inkludera åtgärder som kommer till bukt med detta problem.”, säger Hanna Paulomäki, kanslichef för Oceanas Östersjökontor.

Oceanas egna rekommendationer om fisket i Östersjön presenterades innan EU-kommissionens förvaltningsplan.

Oceana

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!