Svenskt torskfiske 2014

Det riktade svenska torskfisket bedrivs enbart i Östersjön. Huvuddelen av torsken fångas också i Östersjön. För att få fiska i Östersjön krävs ett särskilt tillstånd. 229 båtar har ett sådant tillstånd i år, 2014. Av dessa båtar är flertalet små båtar som främst fiskar med garn och backor (långrev). De allra flesta små båtar är hemmahörande i landskap som gränsar till Östersjön som Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Småland med flera.

Den mesta torsken fångas dock av trålare som fiskar med bottentrål. De är betydligt större än garn- och backebåtarna, men inga jättebåtar. Totalt finns det ett femtiotal större trålare varav ett 20-tal från Västkusten och ett 30-tal från Östersjöområdet som har torskfisketillstånd. Huvuddelen av torsken landas i hamnar på den svenska sydkusten som exempelvis Simrishamn.

GG 359 Westerö

GG 359 Westerö

En del av torskfisket i Östersjön är MSC-märkt. Det gäller framförallt de mer storskaliga trålfisket och dessutom det mer småkaliga backefisket (långrevsfisket). 43 trålare och 24 backebåtar ingick år 2013 bland de båtar som fiskar MSC-märkt. Av trålarna som fiskar MSC-märkt var samtliga utom en 12 meter eller längre men av backebåtarna var bara 2 stycken 12 meter eller längre.

Totalt fanns det år 2013 ett antal av 178 fiskebåtar som var 12 meter eller längre.  Ett femtiotal av dessa hade tillstånd att fiska torsk i Östersjön. 44 stycken tillhörde de båtar som fiskade MSC-märkt. 24 av dessa hörde hemma på Västkusten. Ett antal som i år har minskat till 21. Alla västkustbåtarna fiskar MSC-märkt och de flesta är medlemmar i Svenska Torskfiskares PO (STPO) även om några samt del flesta östkustfiskare är med i Sveriges Fiskares PO (SFPO). STPO är därmed att anse som de stora torsktrålarnas intresseorganisation. Samtidigt ska vi konstatera att det egentligen inte finns några stora svenska torsktrålare, utan i internationella jämförelser handlar det om mycket små båtar.

Av de båtar som har torskfisketillstånd i Östersjön finns det en båt som också har räkfisketillstånd på Västkusten (GG 73 Ingun), några som har individuella fiskerättigheter i det pelagiska fisket (GG 500 Vingaskär, GG 562 Randi, VG 59 Lipton och VG 95 Stjärnvik)  och flera som ingår i effortsystemet för fiskfisket och kräftfisket med trål utan rist på Västkusten (FG 96 Cindy Vester, FG 111 Tunafjord, GG 73 Ingun, GG 150 Älvsborg, GG 200 Sandvik, GG 201 Bravik, GG 500 Vingaskär, GG 562 Randi, VG 24 Marie av Träslövsläge, VG 29 Christina, VG 59 Lipton, VG 177 Kungsvik och VG 392 Strannnefjord).

VY 53 Viken av Botvaldevik

VY 53 Viken av Botvaldevik

Av de större östkustfiskebåtarna har KA 17 Porjus och VY 43 Viken av Botvaldevik individuella fiskerättigheter i det pelagiska fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

6 svar på “Svenskt torskfiske 2014”

Kommentarer är stängda.