Englandsfisket under mellankrigsperioden

Snurrefiske i Skagerak

Snurrefiske i Skagerak 1924. Foto: Dan Samuelsson

Snurrevad började användas i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är ett fiskeredskap som lämpar sig för plattfisk och annan bottenlevande fisk som utvecklades i Danmark. Efter första världskriget utvecklades snurrefisket starkt och det blev det dominerande fiskeredskapet på många öar i Göteborgs skärgård.

På grund av fiskets effektivitet i jämförelse med backefiske och garnfiske fångades mycket mer fisk och det fanns inte en tillräcklig marknad i Göteborg och Skagen. Priserna sjönk och en del fiskare började då se sig om efter andra möjligheter, andra platser att sälja fisken på. Chansen kom när det utbröt en långvarig kolstrejk i England år 1921. De många brittiska ångtrålarna blev liggande i hamn på grund av bränslebrist. Fiskpriserna steg i Grimsby och andra engelska fiskehamnar. På försök gav sig två fiskebåtar, Carnegie och Ymer, iväg till England. Försöketslog väl ut, men fick till en början få efterföljare då de flesta tycke det var för lång att gå från fiskeplatserna väster om Hirtshals i Danmark till Grimsby och andra hamnar i England för att sälja.

Snurrebåten GG 159 Thomas

Snurrebåten GG 159 Thomas vid förra sekelskiftet.

En svenska fiskare med ursprrung på Hönö, Johan Klasson, som arbetat och bott i England i många år kom dock att tillsammans med ägarna, bröderna Abrahamsson, av fiskebåten Zita från Hönö börja ett regelbundet fiske utanför engelska kusten. När detta fiske visade sig gå bra blev det allt fler båtar som följde efter. Varje sommarhalvår kunde snart ett hundratal fiskebåtar från Göteborgs skärgård ägna sig åt snurrefiske på plattfisk utanför England och för försäljning där. Många båtar började också snurra efter kolja som såldes i Esbjerg i Danmark. Från 1930 blev det vanligare att fiska längre norrut varvid fångsterna såldes i Aberdeen.

En del båtar begav sig också till Firth of Clyde och Irländska sjön för fiske. Detta pågick mellan 1927 och 1934. I det fisket deltog främst fiskare från Sotenäset och Göteborgs skärgård.

1935 låg 200 svenska båtar på snurrefiske i Nordsjön och sålde sin fisk i danska och brittiska hamnar som Skagen, Hirtshals, Thyborøn, Esbjerg, Grimsby, Hull och Aberdeen. En del såldes också i Nederländerna. Även så långt upp som Island bedrev svenska båtar snurrefiske. andra världskriget satte till slut stopp för Englandsfisket. Efter andra världskriget var det istället trålfisket som dominerade bland båtarna i Göteborgs skärgård.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!