Oceana kritiserar beslut om torskkvoter i Östersjön

I likhet med Greenpeace kritiserar miljöorganisationen Oceana det beslut som Europas fiskeministrar tagit om kvoter i Östersjön. Det menar att det går emot vetenskaplig rådgivning och försenar en återhämtning för torskbestånden:

Tyvärr beslutade ministrarna att ignorera vetenskaplig rådgivning för torsken, och går därmed emot sitt eget beslut inom den gemensamma fiskeripolitiken att uppnå en fiskeriförvaltning i linje med maximal hållbar avkastning, så kallad MSY (vilket är den teoretiskt maximala långsiktiga fångst som kan tas från ett fiskbestånd) till 2015.

Östersjöns fiskbestånd var de första i raden att beslutas inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Oceana är besvikna över att ministrarna ej tar ansvar och lever upp till sitt eget beslut att återuppbygga Europas fiskbestånd till hållbara nivåer. Om gemensamma fiskeripolitiken genomförs korrekt, har den ett potential att avsevärt återuppbygga Europas fiskbestånd till förmån för miljön, konsumenter och de samhällen som är beroende av ett hållbart fiske.

För torskbestånden i Östersjön rekommenderar forskarna att fisket ska minskas av två skäl. Den tillåtna fångstmängden för det västra torskbeståndet måste minskas med ungefär hälften för att nå MSY år 2015. För det östra torskbeståndet rekommenderar forskare nedskärningar i nästa års fångster på grund av försiktighetsprincipen, då man för tillfället har för dåliga uppgifter om beståndet för att ge rådgivning enligt MSY. På senare tid har forskare också rapporterat att antalet stora torskar har minskat kraftigt i detta bestånd, och till största delen består av tunna individer. Ministrarna valde att sänka de tillåtna fångsterna för båda bestånden men inte i närheten av vad som behövs enligt forskarna.

”Det är sorgligt att Europas fiskeministrar återigen har prioriterat kortsiktiga ekonomiska intressen, och valt att Inte leva upp till sina åtaganden att återuppbygga Europas fiskbestånd, särskilt som Östersjön är den första regionen där kvoterna fastställs inom ramarna för den nya fiskeripolitiken. Detta visar att Europas beslutsfattare är benägna att skriva ambitiösa avtal men brister när det kommer till faktiska årgärder”, säger Hanna Paulomäki kanslichef för Oceanas Östersjökontor.

I motsats till Greenpeace (som jag därför kritiserat och dessutom fått ett svar på min kritik) lyckas Oceana kritisera politikernas beslut utan att samtidigt beskylla yrkesfiskare för överfiske. Yrkesfisket har nämligen självt i praktiken redan anpassat sig till MSY genom att bara fiska upp hälften av torskkvoterna. Det är alltså helt och hållet på politikerna ansvaret för att forskarnas råd inte följs vilar. Detta oavsett det faktum att danska fiskare gnäller över att kvoterna minskats för mycket. Klagomål som helt saknar verklighetsgrund eftersom en halvering av kvoterna för torsk inte hade varit något som helst problem för yrkesfiskarna.

Torsk

Politikernas beslut har dock varit en slags kompromiss mellan en långsiktig förvaltningsplan som finns och råden från forskarna på ICES. Men de hade utan konsekvenser för yrkesfisket kunnat halvera kvoten i enlighet med råden från ICES eller åsikterna som Greenpeace och Oceana för fram. Jag har alltså inget mot att kvoterna halveras, men jag tycker inte om det sätt på vilket Greenpeace försökte skylla på yrkesfisket som i detta fall är oskyldiga. Extra oskyldiga är förstås det mest storskaliga industriella fisket då de inte fiskar torsk överhuvudtaget, men ändå antydde Greenpeace att de bär ett ansvar för torskbeståndens problem i Östersjön.

Det är politikerna som ska kritiseras. Det är vad Oceana gör, medan Greenpeace även kritiserar yrkesfisket, som i detta fall inte har nån skuld (förutom de danska yrkesfiskarna som klagat på att minskningen av kvoterna var för stor). Utöver detta ämnar jag också återkomma med en kommentar till Greenpeace svar på min kritik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Oceana kritiserar beslut om torskkvoter i Östersjön”

Kommentarer är stängda.