Märkligt råd från ICES om räkfisket i Skagerak och norska rännan

De flesta fiskbestånd i svenska fiskevatten förvaltas med hjälp av fleråriga förvaltningsplaner. Dessa har som långsiktigt mål att fisket ska kunna bedrivas hållbart och långsiktigt bärkraftigt. I det målet ingår att enskilda yrkesfiskare inte ska förlora möjligheten att försörja sig genom kraftiga minskningar av kvoten mellan två år. En överenskommelse finns om att kvoter (TAC, totalt tillåten fångst) inte ska ändras mer än 15% från år till år. Det är huvudanledningen till att dansk fiskare är kritiska till minskningen av TAC för det östra torskbeståndet i Östersjön med 22%. Emellertid är det så med östersjötorsken att fiskarna inte tar upp mer än hälften av tillåten TAC på ett år. Något som betyder att kvotsänkningen på mer än 15% saknar betydelse.

För att fisket ska kunna planeras långsiktigt ska inte heller kvoterna höjas för kraftigt mellan enskilda år. Även där gäller 15%. I det ljuset framstår den 80-procentiga höjning av räkkvoten som ICES föreslår inför nästa år som mycket underlig. Många fiskare begriper inte rådet då det inte finns några tecken på att det skulle finnas så mycket räkor. En så kraftig höjning skulle dock innebär att norska och svenska fiskeriintressen inte behöver vidta rejäla åtgärder för att komma åt olämpliga och olagliga fiskemetoder.  Problemen med uppgradering och överetablering i det svenska räkfisket kvarstår dock och om ICES mycket märkliga råd om räkfisket skulle bli beslutad TAC så vore det verkligen underligt.

Sannolikt är det så att nordhavsräkan i Skagerak och Norska rännan inte ska vara rödlistad då den inte på något sätt egentligen hotas av utrotning. Däremot borde det inte vara okej att svenska och sannolikt också norska räkfiskare använder metoder som inte är korrekta. Myndigheterna i Sverige och sannolikt även i Norge tycks se genom fingrarna med de oegentligheter som pågår, trots att det finns enkla åtgärder att vidta för att minska överetableringen inom i alla fall det svenska räkfisket.

Det förfaller dock i slutändan som om ICES råd kommer att ha svårt att slå igenom när det är dags att fatta beslut då det vore ett brott mot de långsiktiga förvaltningsplaner som finns. Planer som anger att en kvot max kan höjas med 15% mellan två år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Märkligt råd från ICES om räkfisket i Skagerak och norska rännan”

Kommentarer är stängda.