Mer pengar till skydd av havsmiljöer

I ett pressmeddelande har den svenska regeringen gjort klart att de kommer att öka anslaget för havs- och vattenmiljö med 75 miljoner per år med start 2015:

För att öka skyddet av värdefulla naturområden föreslår regeringen kraftigt ökade anslag till Naturvårdsverkets för skydd av värdefull natur med 640 miljoner kronor för 2015 och med 590 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. Genom dessa omfattande satsningar kan fler värdefulla skogar och havsområden skyddas som naturreservat. Regeringen föreslår också att Havs- och vattenmyndighetens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ökas med 75 miljoner kronor per år från och med 2015.

Beskedet från regeringen har mottagits positivt på många håll och Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, har uttryckt sig positivt på Twitter:

Glädjande budgetbesked – ökade resurser för skydd av marina miljöer och åtgärder för havs- och vattenmiljön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!