Utkastförbud med problem

Utkastförbud ska genomföras i Östersjön för allt fiske från den 1 januari 2015 och inom allt pelagiskt fiske från samma datum. Jag har dock ännu inte sett nåt förslag om hur utkastförbudet på Östersjön ska utformas i Sverige. Däremot verkar det mer klart i Danmark även om osäkerhet råder i om lagförändringar som avkriminaliserar landning av fisk som en fiskare inte har kvot hinner avskaffas innan den 1 januari. Samma problem finns också i Sverige. Om inte lagarna inte ändras i tid riskerar yrkesfiskare att begå brott oavsett vad de gör.

Danska fiskare är bekymrade över utkastförbudet då de menar att det blir svårt att hantera. Dels menar de att ökad selektivitet, som är ett måste för att ett utkastförbud ska fungera, kan göra att det blir minskade fångster av de rater som de verkligen kan tjäna pengar på.De är också oroliga att utkastförbud leder till att havskräftor och många andra arter, dvs de som äter den döda utkastade fisken, får mindre att äta. Något som kan leda till mindre fångster av ekonomiskt viktiga fiskarter.

När fiskarn landar den fisk de inte har kvot för eller fisk som är för liten kommer de i Danmark inte att få sälja den. Idag kastar de ut fisken i havet där den blir mat för annan fisk och andra havsdjur. I framtiden kommer enligt en del uppgifter denna fisk att förstöras, dvs inte användas till nånting. Inte till mat, inte till fiskmjöl och inte till fiskolja. Det är om det är sant ett oerhört slöseri med havets resurser. Det rimliga är självklart att all landad fisk används till något och så lyder också resonemanget på svenska Havs- och vattenmyndighetens sida.

Samtidigt dras den fångade fisken av fel storlek från den enskilde fiskarens kvoter, vilket kommer att göra fisket mindre lönsamt och därmed slå mot sysselsättningen.

Kanske innebär detta inte ett jättestort problem i Östersjön där bifångsterna i allmänhet är ganska små och där allt fiske är riktat på enskild arter, torsk, rödspätta, sill, skarpsill, lax, siklöja etc. Sill och skarpsillsfiske är dock i viss utsträckning ett blandat fiske.

Fiske

I Kattegatt, Skagerak och Nordsjön (tillsammans kallade Västerhavet) införs utkastförbud för det pelagiska fisket år 2105 men för annat fiske blir det senare. Det är främst i detta fiske, det så kallade fiskfisket på Västkusten och kräftfisket i samma områden som problemen kommer att uppstå. i detta fiske fångas en mängd arter samtidigt och bifångsterna i kräftfiske (havskräfta = jomfruhummer) med trål utan artsorterande rist är stora. I Danmark minskar problemen genom att danska fiskare tillfälligt kan köpa in (hyra in) kvoter från andra fiskare så de kan sälja all fisk av rätt storlek som de fångat,även fisk som de själva inte har kvot för. I Sverige finns inga liknande mekanismer och dessutom är kvoterna på fisk för svenska fiskare mycket små. Det kommer att bli mycket svårt för svenska fiskare att hantera utkastförbudet.

I Östersjön är det som sagt var lite lättare, men problemet i Östersjön är främst för liten fisk. Fisk under minimimåttet. Denna ska nu landas, dras av från kvoten och kanske inte användas till nåt. För att underlätta övergången till utkastförbud för yrkesfiskarna har ministerrådet i EU därför fattat ett beslut om att inte minska torskkvoterna så mycket som ICES föreslagit och dessutom har de sänkt minimimåtten på torsk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!