10-metersbåtarna

För att få ägna sig åt yrkesfiske i Sverige krävs en fiskelicens, något som tidigare hette fartygstillstånd. Tidigare krävdes såväl fartygstillstånd såväl som yrkesfiskelicens men det har tagits bort som en anpassning till EU:s regler och nya fiskeripolitik. Fartygstillståndet döptes i samband med ändringen om till fiskelicens.

Fiske med båtar under 10 meter i längd är mindre reglerat än fiske med längre båtar. Exempelvis ingår båtar under 10 meter inte i effortregleringen på Västkusten. Även i en del andra länder, exempelvis Storbritannien, finns en gräns vid 10 meter medan det i några istället är 12 meter som är gränsen. Med båtar som är kortare än 10 meter kan därför fiske med bottentrål efter kräfta, sill och fisk bedrivas friare än vad som gäller med en båt på över 10 meter.

Regeln om 10 meters längd har lett till att båtar precis under 10 meter har konstruerats på ett sådant sätt att de har en lika stora fiskerikapacitet som längre båtar. Resultatet har blivit båtar med ett mycket märkligt utseende. I Sverige finns minst två sådana båtar, GG 1 Grimskär i Fiskebäck och GG 560 Osprey (Midvåg Fiskeri, Ante Ottosson) i Skärhamn men det finns förstås fler fiskebåtar som är precis under 10 meter även om de inte är av samma extrema konstruktion som Grimskär och Osprey. Två båtar som har ett djupgående på omkring 3 meter vilket motsvarar mycket större båtar. Normalt djupgående för en båt i denna storlek är omkring 1,5 meter. Det finns också en del båtar med djupgående kring 2 meter som också verkar vara specialkonstruerade för att vara kortare än 10 meter men ha högre fiskerikapacitet som LL 9 Svartskär och GG 20 Hedvig.

Just Grimskär har uppmärksammats då ägarna, Grahn & Lundberg AB (Johan Grahn, Joakim Lundberg) fick skrotningsbidrag för en trålare på över 10 meter, köpte en ny båt på under 10 meter och fortsatte med i stort sett samma fiske som innan, men nu med lite mindre regler och begränsningar. Skrotningsbidraget var tänkta att användas för att minska fiskerikapaciteten, men i fallet med Grimskär skedde knappast någon minskning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,