GG 1 Grimskär ute på fiske

GG 1 Grimskär är en liten trålare i Fiskebäck som framförallt fiskar kräftor. Båten ägs av Grahn & Lundberg AB som i sin tur ägs av Johan Grahn och Joakim Lundberg. De är också de enda som arbetar på båten. Läs mer…

Advertisements

Veckans båt – GG 1 Grimskär

GG 1 Grimskär är en kräftfiskebåt på nästan 12 meter från Fiskebäck. Båten har tillstånd att fiske kräfta med trål och kräfta med bur. Båten är byggd av stål år 1984 i Danmark. Ägarna av båten är enligt uppgift nöjda Läs mer…

10-metersbåtarna

För att få ägna sig åt yrkesfiske i Sverige krävs en fiskelicens, något som tidigare hette fartygstillstånd. Tidigare krävdes såväl fartygstillstånd såväl som yrkesfiskelicens men det har tagits bort som en anpassning till EU:s regler och nya fiskeripolitik. Fartygstillståndet döptes Läs mer…